Av: Blændeprioritet AE

Denne metode gør det muligt at indstille den ønskede blændeværdi, hvorefter kameraet automatisk tilpasser lukkertiden for at opnå standardeksponeringen til motivets lysstyrke. Et højere f/nummer (mindre blændeåbning) placerer mere af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus. På den anden side vil et lavere f/nummer (større blændeåbning) placere mindre af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.

Av står for Aperture value (blændeværdi) (blændeåbning).

Sløret baggrund

(Med en lav blændeværdi: f/5.6)

Skarp for- og baggrund

(Med en høj blændeværdi: f/32)

 1. Drej Programvælgeren om på Av.

 2. Indstil den ønskede blændeværdi.

  • Drej vælgeren Vælger for at indstille den.
 3. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned.
 4. Se visningen, og optag.

  • Der opnås standardeksponering, så længe lukkertiden ikke blinker.

Forholdsregler

 • Hvis lukkertiden “30"” blinker, betyder det undereksponering.

  Brug vælgeren Vælger til at reducere blændeværdien (åbn blænden), indtil lukkertiden holder op med at blinke, eller indstil en højere ISO-hastighed.

 • Hvis lukkertiden “1/4000” blinker, betyder det overeksponering.

  Drej vælgeren Vælger for at øge blændeværdien (luk blænden), indtil lukkertiden blinker stop, eller indstil en lavere ISO-hastighed.

Bemærk

 • Visning af blændeværdi

 • Jo højere værdi, des mindre vil blændeåbningen være. Den viste blændeværdi afhænger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv på kameraet, vises “F00” for blænden.

Visning af dybdeskarphed

Blænden bliver først ændret, når du optager, og i andre tilfælde forbliver den åben. Derfor er dybdeskarphed, som vises på skærmen, indskrænket eller mindre. Når du vil tjekke det område, der er i fokus, skal du tildele [] (visning af dybdeskarphed) til en knap og trykke på knappen.

Bemærk

 • Jo større blændeværdien er, jo bredere er området, der er i fokus, fra forgrund til baggrund.
 • Effekten af indstillingen af dybdeskarphed kan tydeligt ses på skærmen, når du ændrer blændeværdien og trykker på den knap, der er tildelt til visning af dybdeskarphed.
 • Eksponering er låst (AE-låst), når du holder den knap, der er tildelt til visning af dybdeskarphed, nede.