Ændring eller sletning af tilslutningsindstillinger

Hvis du vil ændre eller slette tilslutningsindstillingerne, skal du først afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Hvis historikken () vises, skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast for at skifte skærme.
 3. Vælg [Redigér/slet enhed].

  • Du kan ændre Bluetooth-forbindelsen ved at vælg en smartphone, der er mærket med [Bluetooth] i gråt. Når skærmen [Tilslut til smartphone] vises, skal du vælge [Par via Bluetooth] og derefter trykke på Quick Control-/SET-knap på den næste skærm.
 4. Vælg den enhed, som tilslutningsindstillingerne skal ændres eller slettes fors.

 5. Vælg en indstilling.

  • Skift eller slet tilslutningsindstillingerne på den viste skærm.
  • Skift kaldenavn til enhed

   Du kan ændre kaldenavn ved hjælp af det virtuelle tastatur ().

  • Visbare bil. ()

   Vises, når [Smartphone Tilslut til smartphone] er valgt. Indstillinger vises nederst på skærmen.

  • Slet tilslutningsoplysninger

   Når du sletter forbindelsesoplysninger for en parret smartphone, skal du også slette de kameraoplysninger, der er registreret på smartphonen ().

Bemærk

 • Hvis du vil slette image.canon-tilslutningsindstillinger, skal du besøge webstedet image.canon.