Om denne vejledning

Ikoner i denne vejledning

Vælger Angiver vælgeren.
Op-tast
Ned-tast
Venstre tast
Højre tast
Angiver retningen for at trykke på krydstasterne ().
Kontrolring Angiver objektivets kontrolring.
Quick Control/Indstil Angiver Quick Control-/SET-knappen.
Timer* Angiver varigheden (i * sekunder) af betjeningen af den knap, du har trykket på, og tidtagningen starter, når du har sluppet knappen.
  • Foruden ovenstående bliver de ikoner og symboler, der bruges på kameraets knapper og vises på skærmen, også brugt i denne vejledning til beskrivelse af de relevante handlinger og funktioner.
til højre for titler, angiver funktioner, som kun er tilgængelige i programmerne (P, Tv, Av eller M) i Kreativ zone.
Link Links til sider med relaterede emner.
Forholdsregler

Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser.

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger.

Tips Tips eller råd til bedre optagelser.
Fejlfinding Råd ved fejlfinding.

Grundlæggende forudsætninger for betjeningsinstruktioner og eksempelfotos

  • Inden du følger nogen instruktioner, skal du sørge for, at afbryderen er indstillet til Tænd ().
  • Det forudsættes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede funktioner er angivet til standardindstillingerne.
  • Illustrationer i denne vejledning viser kameraet med RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM-objektiverne monteret som eksempel.
  • Eksempelfotoene, der er vist på kameraet, og som bruges i denne brugervejledning, er kun vejledende.
  • Ved henvisning til brugen af EF- eller EF-S-objektiver antages det, at der er brugt en objektivadapter.