Grundlæggende betjening

Sådan holder du kameraet

Hold kameraet stille for at undgå kamerarystelser og opnå skarpe billeder.

 • (1) Vandret optagelse
 • (2) Lodret optagelse
 1. Hold godt fast på kameraet i kameragrebet med højre hånd.
 2. Støt undersiden af objektivet med venstre hånd.
 3. Hvil din højre pegefinger let på udløserknappen.
 4. Hvil armene og albuerne let ind mod overkroppen.
 5. Placér den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
 6. Hold kameraet tæt på ansigtet, og se gennem søgeren.

Udløserknap

Udløserknappen har to trin. Du kan trykke udløserknappen halvt ned. Derefter kan du fortsætte med at trykke udløserknappen helt ned.

Tryk halvt ned

Dette aktiverer autofokus og systemet med automatisk eksponering, der indstiller lukkertiden og blændeværdien.

Eksponeringsværdien (lukkertid og blændeværdi) vises på skærmen eller i søgeren i ca. 8 sek. (lysmålingstimer/Tidsindstilling 8 sek.).

Tryk helt ned

Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

 • Forebyggelse af kamerarystelse

  Håndholdte kameraers bevægelse under eksponering kaldes kamerarystelser. Det kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende for at undgå kamerarystelser:

  • Hold kameraet stille som vist i Sådan holder du kameraet.
  • Tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere, og tryk derefter langsomt udløserknappen helt i bund.

Bemærk

 • Kameraet holder stillbilledpause, før der tages et billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned og straks trykker den helt ned.
 • Selv under menuvisning eller billedafspilning kan du gå tilbage til optagelsesstandby ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Vælger Vælger

Se på skærmen, når du drejer vælgeren Vælger.

 • Brug denne vælger til at indstille lukkertid, blændeværdien osv.

Kontrolring Kontrolring

Eksponeringskompensationen kan indstilles ved at dreje objektivets kontrolring, samtidigt med at udløserknappen trykkes halvt ned i metoden P, Tv, Av eller M.

Forholdsregler

 • [Optagelse: Fokus-/kontrolring] skal indstilles, når der benyttes objektiver, som har en kombination af fokus/kontrolring men ikke har en vælger til at skifte mellem disse funktioner ().
 • Kontrolring på objektivadapter EF-EOS R har ingen virkning.

INFO Info-knap

Hvert tryk på knappen INFO ændrer de oplysninger, der vises.

Følgende eksempelskærme er til stillbilleder.

I programmer i Basiszone vises skærmen ved (5) ikke.