Visningsindstillinger

Du kan angive, om du vil bruge skærmen eller søgeren til visning for at undgå, at du ved et uheld aktiverer søgersensoren.

 1. Vælg [Indstilling: Visningsindst.].

 2. Indstil [Visningskontrol] til [Manuel].

 3. Vælg [Manuel visning].

  • Søger

   Brug altid søgeren til visning.

  • Skærm

   Brug altid skærmen til visning.

Bemærk

 • Når [Visningskontrol] er indstillet til [Auto], bruges skærmen altid til visning, medmindre du holder søgeren op til dit øje, hvorved der skiftes til søgervisning.