Redigering af oplysninger om filmretning

Du kan manuelt ændre information om filmretning (hvilket bestemmer, hvilken side der er op).

  1. Vælg [Afspilning: Ændr rot.info for film].

  2. Vælg en film.

    • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge en film med retningsoplysninger, der skal ændres.
  3. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

    • Når du ser ikonet for optageretning øverst til venstre, skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap for at angive, hvilken side der er op.

Bemærk

  • Film afspilles vandret på kameraet uanset indstillingen [Indstilling: Tilføj rot.info ] ().