Redigering af filmresumeer

Individuelle kapitler (klip), der er optaget i metoden Hybrid Auto kan slettes. Pas på, når du sletter klip, da de ikke kan gendannes.

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på knappen Afspilning.
 2. Vælg et filmresume.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge et filmresume.
  • I enkeltbilledvisning mærkes filmresume med [] øverst til venstre.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i indeksvisning for at skifte til enkeltbilledvisning.
 3. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i enkeltbilledvisning.

 4. Vælg [].

  • Afspilning af filmresume begynder.
 5. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at sætte filmresume på pause.

  • Panel til filmafspilning vises.
 6. Vælg et klip.

  • Brug [Hop tilbage] eller [Hop frem] til at vælge et klip.
 7. Vælg [Slet klip].

 8. Vælg [OK].

  • Klippet er slettet, og filmresumeet er overskrevet.

Bemærk