Indstillinger for Wi-Fi

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Indstil. for Wi-Fi].

 2. Vælg en indstilling.

  • Wi-Fi

   Hvis brug af elektroniske enheder og trådløse enheder er forbudt, f.eks. på fly eller på hospitaler, skal du indstille indstillingen til [Deaktivér].

  • Password

   Indstil til [Ingen] for at tillade Wi-Fi-forbindelser uden et password (undtagen når der er forbindelse til et adgangspunkt via Wi-Fi).

  • Tilslutn.historik

   Du kan indstille forbindelseshistorikken for enheder, der er forbundet via Wi-Fi til [Vis] eller [Skjul].

  • Send t. smartphone efter optag.

   Billeder kan overføres automatisk til en smartphone ().

  • MAC-adresse

   Du kan kontrollere kameraets MAC-adresse.