Forholdsregler vedrørende håndtering

Kamerapleje

 • Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag.
 • Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks kontakte et Canon-Servicecenter. Vanddråber kan tørres af med en tør, ren klud. Hvis kameraet har været udsat for saltholdig luft, skal det tørres af med en ren og fugtig, hårdt opvredet klud.
 • Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetfelter, f.eks. magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade kameraet ligge i nærheden af genstande, der udsender kraftige radiobølger, f.eks. store antenner. Stærke magnetfelter kan give kameraet fejlfunktion eller ødelægge billeddata.
 • Lad ikke kameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte sollys. Høje temperaturer kan ødelægge kameraet.
 • Kameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille kameraet ad.
 • Bloker ikke betjening af lukkerlamel med din finger eller andre genstande. Det kan medføre en funktionsfejl.
 • Brug kun en kommercielt tilgængelig blæser til at blæse støv væk fra objektivet, søgeren eller andre dele. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler, til at rengøre kamerahuset eller objektivet. Hvis kameraet bliver meget snavset, skal du tage det med til det nærmeste Canon-servicecenter.
 • Rør ikke ved kameraets elkontakter. Dette er for at forebygge, at kontakter korroderer. Korroderede kontakter kan medføre kamerafunktionsfejl.
 • Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud.
 • Hvis der dannes kondens på kameraet, skal du ikke bruge kameraet eller fjerne objektivet, kortet eller batteriet for at undgå skade. Sluk for kameraet, og vent, indtil fugten er helt væk, før du genoptager brugen. Selv efter kameraet er helt tørt, skal du ikke fjerne objektivet, kortet eller batteriet, hvis det stadig er koldt indeni, indtil kameraet har tilpasset sig den omgivende temperatur.
 • Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet tages ud, og kameraet skal opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning. Sørg for at trykke på udløserknappen med jævne mellemrum for at kontrollere, at kameraet fungerer.
 • Undlad at opbevare kameraet, hvor der er kemikalier, der resulterer i rust og korrosion f.eks. i et kemisk laboratorium.
 • Hvis kameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne kontrolleres, før det tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke tid eller planlægger en vigtig optagelse som f.eks. en forestående udlandsrejse, skal du få kameraet kontrolleret af dit nærmeste Canon-servicecenter eller selv kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt.
 • Kameraet kan blive varmt efter gentagen kontinuerlig optagelse eller optagelse af stillbilleder/film over en længere periode. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis der er en kraftig lyskilde inden eller uden for billedområdet, kan der forekomme ghosting.
 • Når du optager med bagbelysning, skal du sørge for, at solen ikke er i synsvinklen. Sørg altid for, at kraftig kunstige lyskilder som f.eks. solen, lasere og andre kraftige kunstige lyskilder ikke kommer ind i billedområdet eller tæt på. Koncentreret intens lys kan skabe røg eller beskadige billedsensoren eller andre indvendige dele.
 • Sæt objektivdækslet på for at forhindre sollys i at trænge ind i objektivet, når du ikke optager.

Skærm og søger

Følgende påvirker ikke billeder, som er optaget med kameraet.

 • Selvom skærmen og søgeren er fremstillet med teknologi med meget høj præcision med over 99,99 % effektive pixels, kan 0,01 % eller færre pixels være døde, og der kan også være pletter med sort, rød eller andre farver. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast, så du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt og vil forsvinde, hvis kameraet ikke anvendes i nogle få dage.
 • Skærmvisning kan virke en smule langsom ved lave temperaturer, eller se sort ud ved høje temperaturer, men den vender tilbage til normal ved stuetemperatur.

Kort

Bemærk følgende for at beskytte kortet og dets indspillede data:

 • Kortet må ikke tabes, bøjes eller blive vådt. Det må ikke udsættes for kraftige påvirkninger eller fysiske slag og vibrationer.
 • Rør ikke ved kortets elektroniske kontakter med dine fingre eller metalobjekter.
 • Sæt ingen mærkater eller lignende på kortet.
 • Opbevar eller anvend ikke hukommelseskortet i nærheden af elementer, der har stærke magnetfelter som f.eks. et tv-apparat, højttalere eller magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet.
 • Hukommelseskortet må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.
 • Opbevar kortet i en æske.
 • Hukommelseskort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser.
 • Kort kan blive varmt efter gentagen kontinuerlig optagelse eller stillbilled-/filmoptagelse over en længere periode. Dette er ikke en fejl.

Objektiv

 • Når objektivet er taget af kameraet, skal du placere objektivet med bagsiden opad og sætte bageste objektivdæksel på for at undgå at ridse objektivets overflade og de elkontakter (1).

Udtværinger på billedsensoren

 • Du kan bruge en kommercielt tilgængelig blæser til at fjerne støv eller dug, som kan ses på billederne, på billedsensoren.
 • Ud over at der kan komme støv ind i kameraet udefra, kan smøremiddel fra kameraets indvendige dele i sjældne tilfælde sætte sig foran på sensoren.
 • Hvis der er synlige udtværinger på billederne, anbefales det at få sensoren renset af et Canon-servicecenter.