Program for panorering

Når du panorerer, kan du sløre baggrunden for at skabe en fornemmelse af fart.

Monter et objektiv, som er kompatibelt med metoden [] (Panorering) for at reducere sløring af motivet og holde det tydeligt og skarpt.

Tips Optagelsestips

 • Drej kameraet for at følge motivet i bevægelse.

  Når du optager, skal du dreje kameraet jævnt, samtidig med at du sporer motivet i bevægelse. Med AF-punkt over den del af motivet, der er i bevægelse, som du vil fokusere på, skal du trykke udløserknappen halvt ned, begynde at dreje kameraet for at følge motivet og derefter trykke udløserknappen helt ned. Fortsæt herefter med at spore motivet med kameraet.

 • Indstil niveauet af baggrundssløring.

  Med [Effekt] kan du indstille niveauet af baggrundssløring. Indstil til [Effekt: maks.] for en langsommere lukkertid og mere sløring af baggrundsbevægelse omkring motivet. Hvis motivet sløres for meget, kan du reducere det ved at indstille [Effekt] til [Effekt: med.] eller [Effekt: min.].

Forholdsregler

 • Støv ses muligvis væsentlig mere på billeder, fordi det er nemmere at bruge en mindre blænde. Overvej at registrere støvsletningsdata, før du optager. ()
 • Du kan finde flere oplysninger om objektiver, som er kompatible med metoden [] på Canons websted.
 • Lukkertider er langsommere. Derfor egner program for panorering sig ikke, medmindre du panorerer, mens du optager.
 • Standardindstillingen er [Langsom kontinuerlig optagelse].
 • Flashfotografering er ikke til rådighed.
 • Selvom objektivets IS anvendes på opt. billeder med objektiver, der understøtter metoden [], vises effekten ikke på skærmen, når du optager. (IS og korrektion af motivslør aktiveres, når du optager, uanset objektivets IS-indstilling.)
 • Med objektiver, som ikke understøtter metoden [], reduceres motivsløring ikke, men lukkertiden justeres automatisk til at matche [Effekt]-indstillingen.
 • Den panoreringseffekt, du har angivet, vil muligvis ikke blive anvendt, når du optager under kraftigt lys (som f.eks. på en solrige sommerdage), eller når du optager langsomme motiver.
 • Følgende motiver eller optagelsesforhold kan forhindre passende motivsløringskorrektion med objektiver, som understøtter metoden [].

  • Motiver med meget lav kontrast.
  • Motiver i svag belysning.
  • Motiver, der er kraftigt baggrundsbelyst, eller motiver, der reflekterer.
  • Motiver med gentagne mønstre.
  • Motiver med færre mønstre eller monotone mønstre.
  • Motiver med refleksioner (som for eksempel billeder, der reflekteres i glas).
  • Motiver, der er mindre end Zone AF-rammen.
  • Flere motiver, som bevæger sig inden for en Zone-AF-ramme.
  • Motiver i bevægelse i uregelmæssige retninger eller ved uregelmæssige hastigheder.
  • Motiver, som af og til bevæger sig uberegneligt (som for eksempel løbere, som bevæger sig op og ned, når de løber).
  • Motiver, hvis hastighed ændres væsentligt (som for eksempel lige efter at have påbegyndt en bevægelse, eller når de bevæger sig langs med en kurve).
  • Når kameraet flytter sig for hurtigt eller for langsomt.
  • Når kameraets bevægelse ikke matcher motivbevægelse.
  • Med lange objektivbrændvidder.