Picture Style-tilpasning

Du kan brugerdefinere en hvilken som helst Picture Style ved at ændre den fra standardindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger om tilpasning af [Monokrom] under [] Justering af monokrom.

 1. Vælg [Optagelse: Picture Style].

 2. Vælg en Picture Style.

  • Vælg den Picture Style, der skal justeres, tryk derefter på knappen INFO.
 3. Vælg en indstilling.

 4. Indstil effektniveauet.

  • Indstil en værdi, og tryk derefter på Quick Control-/SET-knap.
  • Tryk på knappen MENU for at gemme den justerede indstilling, og gå tilbage til skærmen til valg af Picture Style.
  • Alle indstillinger, du ændrer i forhold til standardværdierne, vises som blå.

Indstillinger og effekter

Skarphed
Styrke 0: Svag konturfremhævning 7: Kraftig konturfremhævning
Finhed*1 1: Fin 5: Kornet
Tærskel*2 1: Lav 5: Høj
Kontrast -4: Lav kontrast +4: Høj kontrast
Farvemætning -4: Lav farvemætning +4: Høj farvemætning
Farvetone -4: Rødlig hudtone +4: Gullig hudtone

1: Angiv tyndheden af kanten, som forbedringen anvendes på. Jo mindre tallet er, jo finere bliver de konturer, der kan fremhæves.

2: Kontrasttærskel mellem kanter og de omgivende billedområder, der bestemmer kantforbedring. Jo lavere værdi, jo mere fremhæves konturen, når kontrastforskellen er lav. Støj har imidlertid en tendens til være mere synlig, når tallet er mindre.

Bemærk

 • For filmoptagelse vises indstillingerne [Finhed] og [Tærskel] ikke i Skarphed [Skarphed], og de kan ikke indstilles.
 • Hvis du vælger [Stand.indst.] i trin 3, kan du gendanne parameterindstillinger for den respektive Picture Style til dens standardindstillinger.
 • Hvis du vil optage med den Picture Style, du har justeret, skal du først vælge den justerede Picture Style og derefter optage.

[] Justering af monokrom

[Filtereffekter]

Hvis du anvender en filtereffekt på et monokromt billede, kan du få hvide skyer og grønne træer til at fremstå skarpere.

Filter Prøveeffekter
N:Ingen Normalt sort/hvid-billede uden filtereffekter.
Ye:Gul Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver klarere.
Or:Orange Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver mere glødende.
R:Rød Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker klarere og lysere.
G:Grøn Hudtone og læber vil virke dæmpede. Træernes grønne blade virker klarere og lysere.

Bemærk

 • Ved øgning af [Kontrast] intensiveres filtereffekterne.

[Toneeffekt]

Ved at anvende en toneeffekt kan du skabe et monokromt billede i den valgte farve. Virker, når du vil oprette billeder, der er mere mindeværdige.