Dato/Tid/Zone

Når du tænder for strømmen første gang, eller hvis dato/tid/zone er blevet nulstillet, skal du følge disse trin for at indstille tidszonen først.

Ved at indstille tidszonen først kan du efterfølgende blot justere denne indstilling efter behov, og så opdateres dato/tid for at matche den.

Da de optagne billeder vedhæftes optagelsesdatoen og -tiden, skal du sørge for at indstille din dato/tid.

 1. Vælg [Indstilling: Dato/Tid/Zone].

 2. Indstil tidszonen.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge [Tidszone].
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at vælge tidszone, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Hvis du ikke kan se din tidszone på listen, skal du trykke på knappen MENU og derefter indstille forskellen fra UTC under [Tidsforskel].
  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge en indstilling for [Tidsforskel] (+-/time/minut), og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Indstil med tasterne Op-tastNed-tast, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Når du har angivet tidszonen eller tidsforskellen, skal du bruge tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge [OK].
 3. Indstil datoen og tiden.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Indstil med tasterne Op-tastNed-tast, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
 4. Indstil sommertid.

  • Indstil efter behov.
  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge [Sommertid fra], og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at vælge [Sommertid], og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Når sommertid er indstillet til [Sommertid], vil klokkeslættet indstillet i trin 3 blive sat 1 time frem. Hvis [Sommertid fra] er indstillet, vil sommertid blive annulleret, og klokkeslættet vil gå tilbage med 1 time.
 5. Afslut indstillingen.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge [OK].

Forholdsregler

 • Indstillingen for [Dato/Tid/Zone] kan blive nulstillet, når kameraet opbevares uden batteri, når batteriet er helt afladet, eller når det bliver udsat for minustemperaturer over længere tid. Hvis dette sker, skal du indstille dem igen.
 • Efter ændring af [Zone-/tidsforskel] skal du kontrollere, at den korrekte dato/tid er indstillet.

Bemærk

 • Tiden for automatisk slukning kan forlænges, når skærmen [Indstilling: Dato/Tid/Zone] vises.