Eksponeringssimulation

Med eksponeringssimulation kan billedlysstyrken komme tættere på den faktiske lysstyrke (eksponering) for dine optagelser.

 1. Vælg [Optagelse: Eksp.simulation].

 2. Vælg en indstilling.

  • [Aktivér] (Eksponeringssimulation (aktivér))

   Lysstyrken på det viste billede vil være tæt på den faktiske lysstyrke (eksponering) på det optagede billede. Hvis du indstiller eksponeringskompensation, ændres billedlysstyrken i overensstemmelse hermed.

  • [Deaktivér] (Eksponeringssimulation (deaktiver))

   Billedet vises ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se det. Selvom du indstiller eksponeringskompensation, vil billedet blive vist med standardlysstyrke.