Visning af AF-punkt

Du kan vise de AF-punkter, der blev brugt til at fokusere, som vises med rødt omrids på afspilningsskærmen. Hvis der blev anvendt automatisk AF-punktvalg, får du muligvis vist flere AF-punkter.

  1. Vælg [Afspilning: Vis AF-pkt.].

  2. Vælg [Aktivér].