Registrering af Min Menu

Føj faner til Min menu

 1. Vælg [Tilføj til Min Menu-faneblad].

 2. Vælg [OK].

  • Du kan oprette op til fem Mine menu-faner ved at gentage trin 1 og 2.

Registrering af menupunkterne under fanen Min Menu

 1. Vælg [MY MENU*: Konfigurér].

 2. Vælg [Vælg emner til registrering].

 3. Registrér de ønskede punkter.

  • Vælg et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.
  • Du kan registrere op til seks punkter.
  • Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 2, skal du trykke på knappen MENU.

Indstillinger for fanen Min Menu

Du kan sortere og slette punkter under menufanen og omdøbe eller slette selve menufanen.

Sortér registrerede emner

Du kan ændre rækkefølgen på de registrerede punkter i Min Menu. Vælg [Sortér registrerede emner], vælg et punkt, du vil omarrangere, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap. Når [Top og bund] vises, skal du trykke på tasterne Op-tastNed-tast for at ændre punktet og derefter trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.

Slet valgte emner/Slet alle emner på faneblad

Du kan slette et hvilket som helst af de registrerede punkter. [Slet valgte emner] sletter ét punkt ad gang, og [Slet alle emner på faneblad] sletter alle de registrerede punkter på fanen.

Slet faneblad

Du kan slette den aktuelle Min Menu-fane. Vælg [Slet faneblad] for at slette fanen [MY MENU*].

Forholdsregler

 • Når du udfører [Slet faneblad], slettes fanenavne, der er omdøbt med [Omdøb faneblad].

Omdøb faneblad

Du kan omdøbe fanen Min Menu fra [MY MENU*].

 1. Vælg [Omdøb faneblad].

 2. Skriv tekst.

  • For at slette et hvilket som helst utilsigtet tegn skal du vælge [Slet].
  • Brug tasterne Op-tastNed-tastVenstre tastHøjre tast til at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap for at angive det.
  • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
 3. Bekræft indtastning.

  • Tryk på knappen MENU, og vælg derefter [OK].

Sletning af alle Min Menu-faneblade/Sletning af alle punkter

Du kan slette alle de oprettede Min menu-faner eller Mine menupunkter, der er registreret på dem.

Slet alle Min Menu-faneblade

Du kan slette alle de Min Menu-faneblade, du har oprettet. Når du vælger [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes alle fanerne fra [MY MENU1] til [MY MENU5] og fanen [Min Menu] går tilbage til dens standardindstilling.

Forholdsregler

 • Når du udfører [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes fanenavne, der er omdøbt med [Omdøb faneblad].

Slet alle emner

Du kan slette alle de punkter, der er registreret under fanerne [MY MENU1] til [MY MENU5]. Fanerne bevares. Når er [Slet alle emner], slettes alle de emner, som er registreret under alle de oprettede faner.

Menuvisning

Du kan vælge [Menuvisning] for at indstille den menuskærm, der skal vises først, når du trykker på knappen MENU.

 • Normal visning

  Viser den sidst viste menuskærm.
 • Vis fra Min Menu-faneblad

  Vises med fanen [Min Menu] valgt.
 • Vis kun Min Menu-faneblad

  Begrænser visning til fanen [Min Menu] (fanerne [Optagelse]/[Afspilning]/[Wi-Fi-funktion]/[Indstilling]/[Indstilling af visningsniveau] vises ikke).