Elektronisk MF f. objektiv

For objektiver, der er forsynet med elektronisk manuel fokusering, kan du angive, hvordan manuel fokusjustering bruges sammen med One-Shot AF.

 1. Vælg [Optagelse: Elektronisk MF f. objektiv].

 2. Vælg et punkt.

  • Deaktiv efter One-Shot AF

   Efter AF-funktionen deaktiveres manuel fokuseringstilpasning.

  • Aktivér efter One-Shot AF

   Du kan manuelt justere fokus efter AF-funktionen, hvis du holder udløserknappen halvvejs nede.

Forholdsregler

 • Du kan finde flere oplysninger om dit objektivs specifikationer for manuel fokusering i instruktionsmanual til objektivet.