Nulstilling af kommunikationsindstillinger

Alle indstillinger for trådløs kommunikation kan slettes. Ved at slette indstillingerne for trådløs kommunikation kan du forhindre, at deres oplysninger bliver vist, når du låner eller giver dit kamera til andre mennesker.

  1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Nulstil kommunikationsindstil.].

  2. Vælg [OK].

Forholdsregler

  • Hvis du har parret kameraet med en smartphone, kan du bruge smartphonens indstillingsskærm til Bluetooth til at se forbindelsesoplysninger om det kamera, for hvilket du har gendannet standardindstillingerne for trådløs kommunikation.

Bemærk

  • Alle indstillinger for trådløs kommunikation kan slettes ved at vælge indstillingen [Kommunikationsindstillinger] for [Andre indst] i [Indstilling: Nulstil kamera].