Optagelse med Speedlites

Speedlites i EL/EX-serien til EOS-kameraer

Kameraet understøtter flashfotografering ved brug af alle funktioner i EL/EX-serien af Speedlites (sælges separat).

Se instruktionsmanualen til Speedliten i EL/EX-serien for at få instruktioner.

Forholdsregler

  • Speedliten affyres ikke automatisk for at få et AF-hjælpelys.

Andre Canon Speedlites end EL/EX-serien

  • Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet til A-TTL eller TTL-autoflashindstilling, kan flash kun udløses ved fuld udladning.

    Indstil kameraets optagelsesmetoderne til M eller Av, og juster blændeværdien før optagelse.

  • Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashmetode, skal du optage i den manuelle flashmetode.

Flashenheder, der ikke er fra Canon

Synkroniseringshastighed

Kameraet kan synkroniseres med flashenheder, der ikke er fra Canon, på op til 1/250 sek. Med store flashenheder er varighed af flashen længere end med en kompakt flashenhed og afhænger af modellen. Før optagelse skal du bekræfte, at flashsynkroniseringen udføres korrekt, ved at tage nogle testbilleder ved en synkroniseringshastighed på ca. 1/60 sek. til 1/30 sek.

Forholdsregler

  • Sænk den indbyggede flash manuelt, før du tilslutter en ekstern flashenhed.
  • Brug af kameraet med en dedikeret flashenhed eller flashtilbehør til kameraer fra andre producenter giver risiko for funktionsfejl eller endda beskadigelse.
  • Montér ikke en flashenhed med høj spænding på kameraets hot shoe. Den kan muligvis ikke udløses.