Film med Miniatureeffekt

Ved at slørre billedområdet ved siden af det valgte område kan du optage film med en miniatureeffekt anvendt. Du kan også vælge en afspilningshastighed, inden du optager, for at skabe film, som gengiver miniaturescener med folk og motiver der bevæger sig hurtigt. Bemærk, at der ikke optages lyd.

 1. Vælg [Film med Miniatureeffekt (deaktiveret)].

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap og på Quick Control-skærmen, vælg [Film med Miniatureeffekt (deaktiveret)].
  • Vælg [Film med Miniatureeffekt (5x)], [Film med Miniatureeffekt (10x)] eller [Film med Miniatureeffekt (20x)] som afspilningshastighed.
 2. Flyt scenerammen.

  • Brug scenerammen til at indstille et område, der skal se skarpt ud.
  • Tryk på knappen AF-punktvalg for at aktivere bevægelse i scenerammen, som bliver orange.
  • For at ændre scenerammens retning skal du bruge tasterne Venstre tastHøjre tast, når det er i vandret retning, eller tasterne Op-tastNed-tast, når det er i lodret retning.
  • For at flytte en vandret sceneramme skal du trykke på tasterne Op-tastNed-tast, og for at flytte en vandret sceneramme skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast.
  • Du kan centrere scenerammen igen ved at trykke på knappen INFO.
  • Hvis du vil bekræfte positionen af scenerammen skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap. Indstil herefter AF-punktet.
 3. Flyt AF-punktet.

  • AF-punktet bliver orange og kan flyttes.
  • Tryk på tasterne Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast for at flytte AF-punktet til den position, der skal fokuseres på.
  • Det anbefales at flugte AF-punktet og scenerammen.
  • Hvis du vil vende tilbage til AF-punktet midt på skærmen, skal du trykke på knappen INFO.
  • For at bekræfte positionering af AF-punktet skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.
 4. Optag filmen.

  • Tryk på knappen til filmoptagelse.

Hastighed og afspilningstid (for en film på 1 minut)

Hastighed Afspilningstid
5× (film med Miniatureeffekt) Ca. 12 sek.
10× (film med Miniatureeffekt) Ca. 6 sek.
20× (film med Miniatureeffekt) Ca. 3 sek.

Forholdsregler

 • For at få folk og motiver til at flytte sig hurtigt under afspilning skal du vælge [Film med Miniatureeffekt (5x)], [Film med Miniatureeffekt (10x)] eller [Film med Miniatureeffekt (20x)], inden du optager filmen. Film gengiver scener i en miniaturemodel.
 • Der optages ikke lyd.