Reaktion på fejlmeddelelser

Når der forekommer en fejl, kan du få vist fejloplysningerne ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder. Derefter kan du eliminere årsagen til fejlen ved at gå til eksemplerne i dette kapitel.

 • Tryk på skærmen [Vis info.], tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.
 • Vælg [Fejldetaljer] på [Wi-Fi tændt].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Bemærk

 • Når der opstår en fejl, vises [Err**] øverst til højre på skærmen [Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning]. Det forsvinder, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

11: Søgt enhed ikke fundet

 • I tilfælde af [Smartphone] kører Camera Connect så?

  • Opret forbindelse med Camera Connect ().
 • Kører [Computer] EOS-softwaren?

  • Start EOS-software, og genopret forbindelsen ().
 • I tilfælde af [Printer] er printeren tændt?

  • Tænd printeren.
 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Denne fejl opstår, hvis passwords ikke passer, når godkendelsesmetoden for kryptering er indstillet til [Åben system].

   Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet ().

12: Søgt enhed ikke fundet

 • Er målenhed og adgangspunkt tændt?

  • Tænd for målenheden og adgangspunktet, og vent et øjeblik. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, skal du følge fremgangsmåden for at oprette forbindelsen igen.

21: Ingen adresse tildelt af DHCP-server

Kontrol af kameraet

 • På kameraet er IP-adressen indstillet til [Automatisk valg]. Er dette den korrekte indstilling?

  • Hvis der ikke bruges DHCP-server, skal du angive indstillingen efter indstilling af IP-adressen til [Manuelt valg] på kameraet ().

Kontrol af DHCP-server

 • Er strømmen tændt på DHCP-serveren?

  • Tænd DHCP-serveren.
 • Er der tilstrækkeligt med adresser, som DHCP-serveren kan tildele?

  • Forøg antallet af adresser, som DHCP-serveren kan tildele.
  • Fjern enheder fra netværket, som er tildelt adresser af DHCP-server, så antallet af adresser i brug reduceres.
 • Fungerer DHCP-serveren korrekt?

  • Kontrollér indstillingerne for DHCP-serveren, så du er sikker på, at den fungerer korrekt som DHCP-server.
  • Hvis det er muligt, kan du bede din netværksadministrator om at sikre, at DHCP-serveren er tilgængelig.

22: Intet svar fra DNS-server

Kontrol af kameraet

 • Passer DNS-serverens IP-adresseindstilling på kameraet med serverens faktiske adresse?

  • Indstil IP-adressen for [Manuelt valg]. På kameraet skal du angive den samme IP-adresse, som den DNS-server, der bruges ().

Kontrol af DNS-server

 • Er strømmen tændt på DNS-serveren?

  • Tænd DNS-serveren.
 • Er indstillinger for DNS-serverens IP-adresser og de tilsvarende navne korrekte?

  • Kontrollér på DNS-serveren, at IP-adresser og de tilsvarende navne er korrekt indtastet.
 • Fungerer DNS-serveren korrekt?

  • Kontrollér DNS-serverindstillingerne, så du er sikker på, at den fungerer korrekt som en DNS-server.
  • Hvis det er muligt, kan du bede din netværksadministrator om at sikre, at DNS-serveren fungerer.

Kontrol af netværket som helhed

 • Er der en router eller lignende enhed, der fungerer som gateway i dit netværk?

  • Hvis det er muligt, kan du bede netværksadministratoren om netværkets gateway-adresse og så indstille den i kameraet (, ).
  • Kontrollér, at gateway-adressen er sat korrekt op i alle netværkets enheder, herunder kameraet.

23: Enhed med samme IP-adresse findes på det valgte netværk

 • Er der en anden enhed på kameraets netværk, som bruger samme IP-adresse som kameraet?

  • Kameraets IP-adresse skal ændres, så man ikke bruger samme adresse som en anden enhed på netværket. Alternativt kan du ændre IP-adressen på den anden enhed, som har en dubleret adresse.
  • Hvis kameraets IP-adresse er indstillet til [Manuelt valg] i netværksmiljøer, der bruger DHCP-server, skal du ændre indstillingen til [Automatisk valg] ().

Bemærk

 • Reaktion på fejlmeddelelse 21-23

 • Tjek også de følgende punkter, som svarer til fejl med numrene 21-23.

  Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Denne fejl opstår, hvis passwords ikke passer, når godkendelsesmetoden for kryptering er indstillet til [Åben system]. Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet ().

61: Samme SSID trådløse LAN- netværk ikke fundet

 • Er der forhindringer, der blokerer synslinjen mellem kameraet og antennen på adgangspunktet?

  • Flyt antennen på adgangspunktet til en position, der tydeligt kan ses fra kameraets position ().

Kontrol af kameraet

 • Passer SSID-indstillingen på kameraet til den på adgangspunktet?

  • Kontrollér SSID for adgangspunktet, indstil derefter det samme SSID på kameraet.

Hvad der skal kontrolleres ved adgangspunktet

 • Er adgangspunktet tændt?

  • Tænd adgangspunktet.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Vis info.] ().

63: Trådløs LAN-godkendelse mislykkedes

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme godkendelsesmetode?

  • Kameraet understøtter følgende godkendelsesmetoder: [Åben system], [Delt nøgle] og [WPA/WPA2-PSK].
 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Vis info.] ().

64: Ingen forbindelse til trådløs LAN-terminal

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsmetode?

  • Kameraet understøtter følgende krypteringsmetoder: WEP, TKIP og AES.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Vis info.] ().

65: Trådløs LAN-forbindelse mistet

 • Er der forhindringer, der blokerer synslinjen mellem kameraet og antennen på adgangspunktet?

  • Flyt antennen på adgangspunktet til en position, der tydeligt kan ses fra kameraets position.
 • Wi-Fi-tilslutningen gik tabt af en eller anden årsag, og forbindelsen kan ikke genetableres.

  • Følgende er mulige årsager: overdreven adgang til adgangspunktet fra andre enheder, en mikrobølgeovn eller lignende apparat i brug i nærheden (forstyrrer IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)) eller påvirkning fra regn eller høj luftfugtighed ().

66: Forkert trådløst LAN-password

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet.

67: Forkert trådløs LAN- krypteringsnøgle

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsmetode?

  • Kameraet understøtter følgende krypteringsmetoder: WEP, TKIP og AES.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [Vis info.] ().

68: Kan ikke tilslutte til trådløs LAN-terminal. Prøv igen fra begyndelsen.

 • Har du holdt knappen til adgangspunktets WPS (Wi-Fi Protected Setup) i det angivne tidsrum?

  • Hold WPS-knappen nede så længe som angivet i adgangspunktets instruktionsmanual.
 • Forsøger du at oprette forbindelse tæt på adgangspunktet?

  • Prøv at etablere forbindelsen, når begge enheder er inden for hinandens rækkevidde.

69: Der er fundet flere trådløse LAN-terminaler. Kan ikke tilslutte. Prøv igen fra begyndelsen.

 • Forbindelse er aktiveret af andre adgangspunkter i Pushbutton Connection-metode (PBC-metode) af Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS).

  • Vent et øjeblik, før du prøver at oprette forbindelsen.

91: Anden fejl

 • Der opstod en fejl med et andet fejlkodenummer end 11 til 69.

  • Sluk, og tænd for kameraets afbryder.

121: Ikke nok fri plads på server

 • Webserveren har ikke nok ledig plads.

  • Slet unødvendige billeder på webserveren, kontroller den ledige plads på webserveren, og prøv derefter at sende dataene igen.

125: Kontroller netværksindstillingerne

 • Er netværket tilsluttet?

  • Kontrollér tilslutningsstatus for netværket.

126: Kunne ikke tilslutte til server

 • Kunne ikke oprette forbindelse til webtjenesten.

  • Prøv at få adgang til tjenesten igen.
 • Er netværket tilsluttet?

  • Kontrollér tilslutningsstatus for netværket.

127: Der opstod en fejl

 • Der opstod en fejl med et andet fejlkodenummer end 121 til 126, mens kameraet har forbindelse til webtjenesten.

  • Prøv at få oprettet forbindelse mellem Wi-Fi og image.canon.

130: Serveren er optaget
Vent venligst et øjeblik, og prøv igen

 • Hjemmesiden image.canon er i øjeblikket optaget.

  • Prøv at få adgang til image.canon igen via Wi-Fi på et senere tidspunkt.

131: Prøv igen

 • Der opstod en fejl i forbindelse med oprettelse af forbindelse til image.canon via Wi-Fi.

  • Prøv at få oprettet forbindelse mellem Wi-Fi og image.canon.

132: Fejl registreret på server
Prøv igen senere

 • Image.canon er i øjeblikket offline i forbindelse med vedligeholdelse.

  • Prøv at få adgang til image.canon igen via Wi-Fi på et senere tidspunkt.

133:

 • Der opstod en fejl i forbindelse med at logge på image.canon.

  • Kontrollér indstillingerne for image.canon.
  • Prøv at få adgang til image.canon igen via Wi-Fi på et senere tidspunkt.

134: Indstil den korrekte dato og tid

 • Indstillingerne for dato, tid og tidszone er forkerte.

  • Kontrollér indstillingerne for [Indstilling: Dato/Tid/Zone].

135: Indstillinger for webtjenester er blevet ændret

 • Indstillingerne for image.canon blev ændret.

  • Kontrollér indstillingerne for image.canon.

141: Printer er optaget. Prøv at tilslutte igen.

 • Er printeren ved at printe?

  • Prøv at etablere Wi-Fi-forbindelse til printeren, når printningsprocessen er færdig.
 • Er der et andet kamera sluttet til printeren via Wi-Fi?

  • Prøv at etablere Wi-Fi-forbindelse til printeren igen, når Wi-Fi-forbindelsen til det andet kamera er blevet afbrudt.

142: Kunne ikke hente printerinformation. Tilslut igen, og prøv igen.

 • Er strømmen til printeren tændt?

  • Prøv at etablere Wi-Fi -forbindelse igen, når printeren er blevet tændt.