Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation kan lysne (forøget eksponering) eller mørkne (reduceret eksponering) kameraets standardeksponering.

Eksponeringskompensation er tilgængelig i metoderne P, Tv, Av og M. Du kan få flere oplysninger om eksponeringskompensation, når både metoden M og ISO Auto er indstillet til. Se Eksponeringskompensation med ISO Auto.

 1. Vælg på indikatoren for eksponeringsniveau.

  • Tryk på tasten Op-tast for at få vist indikatoren.
 2. Angiv mængden af kompensation.

  Reduceret eksponering for at gøre billeder mørkere

  Øget eksponering for at gøre billeder lysere

  • Indstil den ved at se på skærmen, når du drejer vælgeren Vælger.
  • Et [Eksponeringskompensation]-ikon vises for at angive eksponeringskompensation.
 3. Tag billedet.

  • For at annullere eksponeringskompensationen skal du gå tilbage til indikatoren for eksponeringsniveau [] til [], standardeksponeringsindekset.

Forholdsregler

 • Hvis [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () er indstillet til en anden indstilling end [Deaktivér], kan billedet stadigt se lysere ud, selv hvis reduceret eksponeringskompensation er indstillet til at gøre billeder mørkere.

Bemærk

 • Mængden af eksponeringskompensation forbliver den samme, selvom du har slukket kameraet.
 • Kan også indstilles på skærmen Optagelsesfunktioner i [Optagelse: Eksp.komp./AEB-indstilling] ().