Program for specialscene

Kameraet vælger automatisk de bedste indstillinger, når du vælger en optagelsesmetode til motivet eller scenen.

* Scene står for Special Scene (specialscene).

  1. Drej Programvælgeren om på .

  2. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

  3. Vælg en optagelsesmetode.

    • Brug vælgeren Vælger eller tasterne Op-tastNed-tast for at vælge en optagelsesmetode, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.

Bemærk

  • Du kan også indstille optagelsesmetode i [: Optagemetode].
  • Når [Indstilling af visningsniveau: Metodevejledning] er indstillet til [Deaktivér], skal du efter trin 1 trykke på knappen Quick Control-/SET-knap for at åbne Quick Control-skærmen, og bruge vælgeren Vælger eller tasterne Venstre tastHøjre tast for at vælge en optagelsesmetode og derefter trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.

Mulige optagelsesmetoder i metoden SCN

Optagelsesmetode
Portræt Mad
Landskab Natportræt
Sport Håndholdt nattescene
Panorering HDR-modlyskontrol
Næroptagelse Lydløs metode