Udløserknapfunktion til film

Du kan indstille de funktioner, der udføres, når du trykker udløserknappen halvt eller helt ned under filmoptagelse.

 1. Vælg [Optagelse: Udløserknapfunktion for film].

 2. Vælg en indstilling.

  • Halvt tryk

   Angiv den funktion, der skal udføres, ved at trykke udløserknap halvvejs ned.

  • Helt tryk

   Vist med programvælgeren indstillet til Film.

   Angiv den funktion, der skal udføres, ved at trykke udløserknappen helt ned.

  Når [Helt tryk] er indstillet til [Start/stp filmop.], kan du ikke blot starte/stoppe filmoptagelse ved at trykke udløserknappen helt ned eller ved at bruge trådløs fjernbetjening BR-E1 eller fjernudløser RS-60E3 (begge sælges separat).

Bemærk

 • Hvis [Halvt tryk] er indstillet til [Måling+One-Shot AF], ændres det til [Måling+ Servo AF], hvis du indstiller [Str. for filmopt.] til [4K].