Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse

Under optagelse

Forholdsregler

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Billedkvalitet

 • Billedstøj (som f.eks. lysprikker eller striber) og uregelmæssige farver kan være synlige ved høje ISO-hastigheder.
 • Optagelse ved høje temperaturer kan medføre støj og uregelmæssige farver i billedet.
 • Hyppig optagelse, der sker over en længere periode, kan forårsage høj indvendig temperatur og kan påvirke billedkvaliteten. Når du ikke optager, skal du altid slukke for kameraet.
 • Hvis du optager en lang eksponering, mens kameraets indvendige temperatur er høj, kan billedkvaliteten forringes. Stop optagelse, og vent nogle minutter, før du optager igen.
 • Hvide [Hvid temperaturadvarsel] og røde [Rød temperaturadvarsel] ikoner

 • Hvide [Hvid temperaturadvarsel] eller røde [Rød temperaturadvarsel] ikoner angiver høj indvendig temperatur i kameraet, der skyldes faktorer som f.eks. langvarig optagelse eller brug i varme miljøer.
 • Det hvide ikon [Hvid temperaturadvarsel] angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil blive dårlige. Stop optagelse i et stykke tid, og lad kameraet afkøle.
 • Optagelse ved lave ISO-hastigheder i stedet for høje hastigheder anbefales, når det hvide ikon [Hvid temperaturadvarsel] vises.
 • Det røde ikon [Rød temperaturadvarsel] indikerer, at optagelse snart vil stoppe automatisk. Det vil ikke være muligt at optage igen, før kameraet køles ned internt, så stop midlertidigt med at optage, eller sluk kameraet og lad det afkøle i et stykke tid.
 • Hvis du optager i varme miljøer i længere tid ad gangen, vises det hvide [Hvid temperaturadvarsel]- eller røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon hurtigere. Når du ikke optager, skal du altid slukke for kameraet.
 • Hvis kameraets indvendige temperatur er høj, kan billedkvaliteten blive forringet for billeder taget med en høj ISO-hastighed eller lang eksponering, også før det hvide ikon [Hvid temperaturadvarsel] vises.
 • Optagelsesresultater

 • I forstørret visning vil lukkertiden og blændeværdien blive vist med orange. Hvis du tager billedet i forstørret visning, bliver eksponeringen måske ikke som ønsket. Gå tilbage til normal visning, inden du tager billedet.
 • Selvom du tager billedet i forstørret visning, vil billedet optages med billedområdet for normal visning.
 • Billeder og visning

 • Under forhold med svag belysning eller skarp belysning afspejler det viste billedet måske ikke det optagede billedes lysstyrke.
 • Selvom der muligvis kan ses støj i billeder under svag belysning (selv ved lave ISO-hastigheder), vil der være mindre støj i dine optagelser på grund af forskellene i billedkvaliteten mellem viste og optagne billeder.
 • Skærmen eller eksponeringsværdien kan flimre, hvis lyskilden (belysning) ændres. I så fald skal du stoppe optagelsen midlertidigt og fortsætte under den lyskilde, du vil bruge.
 • Hvis du peger kameraet i en anden retning, kan det midlertidigt forhindre, at lysstyrken vises korrekt. Vent, til lysstyrken stabiliserer sig, inden du optager.
 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Det rigtige optagne billede vil dog vise det oplyste område på normal vis.
 • Under svag belysning kan lyse [Indstilling: Skærmlysstyrke]- eller [Indstilling: Søgerlysstyrke]-indstillinger medføre støj eller uregelmæssige farver i billeder. Støjen eller de uregelmæssige farver optages imidlertid ikke på det optagede billede.
 • Når du forstørrer billedet, kan billedskarpheden virke mere udtalt, end den er i det faktiske billede.
 • Brugerdefinerede funktioner

 • Nogle brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige (nogle indstillinger har ingen effekt).
 • Objektiv

 • Image Stabilizer (Billedstabilisator) er altid aktiv, også når udløserknappen er trykket halv ned, når du bruger objektiver med IS-udstyr med IS-knappen indstillet til ON og [IS-indstilling] i [Optagelse: IS (Billedstabilisator)-inds.] er indstillet til [Til].

  Image Stabilizer (Billedstabilisator) forbruger batteristrøm og kan reducere antallet af tilgængelige optagelser afhængigt af optagelsesforholdene. Når Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke er nødvendig, f.eks. hvis der bruges et stativ, anbefales det, at du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til OFF.

 • Med EF-objektiver er forudindstillet fokus under optagelse kun tilgængelig, når der bruges (super) telefotoobjektiver forsynet med denne funktion og frigivet i den anden halvdel af 2011.

Bemærk

 • Hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, kan du vise billeder på et fjernsyn (). Bemærk, at lyden ikke bliver gengivet.

Visning af oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om de ikoner, der vises til stillbilledoptagelse, under Stillbilledoptagelsesskærm.

Bemærk

 • Hvid visning af ikonet [Eksponeringssimulation (aktivér)] angiver, at dine optagelser er omtrent lige så lyse som det viste billede.
 • Hvis ikonet [Eksponeringssimulation (aktivér)] blinker, angiver det, at billedet bliver vist ved en lysstyrke, der afviger fra det faktiske optagelsesresultat på grund af for stærke eller svage lysforhold. Det faktisk tagne billede vil imidlertid afspejle eksponeringsindstillingerne. Bemærk, at støjen kan blive tydeligere end det faktiske billede, der er optaget.
 • Eksponeringssimulation kan ikke udføres under visse optagelsesindstillinger. [Eksponeringssimulation (aktivér)]-ikonet og histogrammet vises i gråt. Billedet vises på skærmen i standardlysstyrke. Histogrammet vises muligvis ikke ordentligt under stærke eller svage lysforhold.
 • Histogramvisning er tilgængelig, når [Optagelse: Eksp.simulation] er indstillet til [Aktivér] ().