Indstilling af betingelser for billedsøgning

Du kan filtrere billedvisningen efter dine søgebetingelser. Når du har indstillet søgebetingelserne for billeder, kan du kun afspille og vise de fundne billeder.

Du kan også beskytte, bedømme, afspille et diasshow, slette og bruge andre betjeninger på filtrerede billeder.

 1. Vælg [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.].

 2. Indstil søgebetingelserne.

  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at vælge en indstilling.
  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at indstille en indstilling.
  • Der sættes et flueben [Kontrollér] (1) til venstre for indstillingen. (Angivet som søgekriteriet.)
  • Hvis du vælger indstillingen og trykker på knappen INFO, fjernes markeringen [Kontrollér] (hvilket annullerer søgebetingelsen).
  Indstilling Beskrivelse
  Bedømmelse Viser billeder med den valgte betingelse (bedømmelse).
  Dato Viser billeder, der er taget på den valgte optagelsesdato.
  Mappe Viser billeder i den valgte mappe.
  Beskyt Viser billeder med den valgte betingelse (beskytte).
  Filtype (1) Viser billeder af den valgte filtype.
  Filtype (2) Viser filmresumer.
 3. Anvend søgebetingelserne.

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap, og læs den viste meddelelse.
  • Vælg [OK].

   Søgebetingelsen er angivet.

 4. Vis de fundne billeder.

  • Tryk på knappen Afspilning.

   Det er kun billeder, der matcher de indstillede betingelser (filtreret), der afspilles.

   Når billederne er filtreret til visning, har skærmen en gul yderramme (2).

Sletning af søgekriterierne

Gå til skærmen i trin 2, og tryk derefter på knappen AF-punktvalg for at fjerne alle søgeindstillinger.

Forholdsregler

 • Hvis der ikke er nogen billeder, der matcher søgebetingelserne, har tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i trin 3 ingen effekt.

Bemærk

 • Søgebetingelserne kan blive ryddet, hvis du udfører handlinger med strøm, kort eller billedredigering.
 • Tiden for automatisk slukning kan forlænges, når skærmen [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] vises.