Hybrid Auto

Med metoden Hybrid Auto kan du lave en kortfilm af dagen ved at optage stillbilleder. Kameraet optager klip på 2-4 sek. af scener inden de enkelte optagelse, og de kombineres på et senere tidspunkt til et filmresume ().

 1. Drej Programvælgeren om på Hybrid Auto.

 2. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
  • Sammensæt dine optagelser, og optag.

Bemærk

 • Hvis du vil lave mere imponerende filmresumeer, skal du rette kameraet mod motiver i ca. 4 sek., inden du optager stillbilleder.
 • Batterilevetid er kortere i denne metode end i metoden Scene Intelligent Auto, fordi filmresumer optages for hver enkelt optagelse.
 • Der kan ikke optages filmresume, når du optager et stillbillede lige efter, at du har tændt kameraet, vælger metoden Hybrid Auto eller på anden måde betjener kameraet.
 • Lyde eller vibrationer fra kamera- eller objektivbetjening optages i filmresume.
 • Billedkvaliteten for filmresume er HD 29,97 fps ALL-I for NTSC eller 29,97 fps 25,00 fps ALL-I for PAL. Dette afhænger af indstillingerne i videosystemet.
 • Kameraet bipper ikke ved betjeninger som svar på f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned eller ved brug af selvudløser.
 • Filmresumeer gemmes som separate filmfiler i følgende tilfælde, selv om de er optaget den samme dag i metoden Hybrid Auto.

  • Rækkevidden for optagelsestiden for filmresume er ca. 29 min. og 59 sek. (og kan også gemmes individuelt, hvis størrelsen overstiger ca. 4 GB).
  • Filmresume er beskyttede.
  • Indstillingerne for sommertid, videosystem eller tidszone ændres.
 • Optagne lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
 • Når EOS Utility bruges til optagelse, skal du indstille [Image saving location/Billede gemmer lokation] i EOS Utility til [Computer and camera memory card/Hukommelseskort til kamera og computer] eller [Camera memory card only/Kun hukommelseskort til kamera].

Filmresumetype

Der optages både stillbilleder og klip, når du optager i metoden Hybrid Auto, men du kan angive, om stillbilleder skal inkluderes i det endelige filmresume.

 1. Drej Programvælgeren om på Hybrid Auto.

 2. Vælg [Optagelse: Filmresumétype].

 3. Vælg en indstilling.

  • Inkl. stillbill.

   Filmresume inkluderer stillbilleder.

  • Ingen stillbill.

   Filmresume inkluderer ikke stillbilleder.