Дисплей параметрлері

Көріністапқыш сенсорын байқамай белсендіруді болдырмау мақсатында көрсету үшін экранды немесе көріністапқышты пайдалануды көрсетуіңізге болады.

 1. [Орнату: Display settings/Орнату: Дисплей параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Display control/Дисплейді басқару] параметрін [Manual/Қолмен] күйіне орнатыңыз.

 3. [Manual display/Қолмен дисплейі] функциясын таңдаңыз.

  • Көріністапқыш

   Көрсету үшін әрқашан көріністапқышты пайдаланыңыз.

  • Экран

   Көрсету үшін әрқашан экранды пайдаланыңыз.

Ескертпе

 • [Display control/Дисплейді басқару] параметрі [Auto/Авто] опциясына орнатылғанда, көріністапқыш дисплейін ауыстыратын көріністапқышты көзіңізге ұстамайынша көрсету үшін әрқашан экран қолданылады.