Теледидарда ойнату

Камераны теледидарға сатылымдағы HDMI кабелі арқылы қосу арқылы түсірілімдер мен фильмдерді теледидардан көруге болады.

Сурет теледидар экранында пайда болмаса, [Орнату: Video system/Орнату: Видео жүйесі] параметрінің [For NTSC/NTSC үшін] немесе [For PAL/PAL үшін] параметріне (теледидарыңыздың видео жүйесіне байланысты) дұрыс орнатылғанын растаңыз.

 1. HDMI кабелін камераға қосыңыз.

  • Кабель ашасын HDMI mini шығысы ұясына кіргізіңіз.
 2. HDMI кабелін теледидарға қосыңыз.

  • HDMI кабелін теледидардың HDMI КІРІС ұясына қосыңыз.
 3. Теледидарды қосып, жалғанған ұяшықты таңдау үшін теледидардың бейне кірісін ауыстырыңыз.

 4. Камераның қуат қосқышын Қуат көзіне қосу күйіне орнатыңыз.

 5. Ойнату түймесін басыңыз.

  • Суреттер енді теледидарда көрсетіледі, камера экранында ешнәрсе көрсетілмейді.
  • Суреттер қосылған теледидардың сәйкес ажыратымдылығында автоматты түрде көрсетіледі.

Ескерту

 • Фильмнің дыбыс деңгейін теледидармен реттеңіз. Дыбыс деңгейін камера арқылы реттеуге болмайды.
 • Камера мен теледидар арасындағы кабельді жалғау немесе ажырату алдында камера мен теледидарды өшіріңіз.
 • Теледидарға байланысты көрсетілген сурет бөлігі кесіліп қалуы мүмкін.
 • Ешқандай басқа құрылғының шығысын камераның HDMI микро ШЫҒЫС ұясы ұясына қоспаңыз. Ол ақаулық тудыруы мүмкін.
 • Белгілі бір теледидарлар суреттерді үйлесімсіздікке байланысты көрсетпеуі мүмкін.
 • Суреттер көрсетілместен бұрын біраз уақыт кетуі мүмкін. Кідірісті болдырмау үшін [Орнату: HDMI resolution/Орнату: HDMI ажыратымдылығы] параметрін [1080p] мәніне () орнатыңыз.