HDMI HDR шығысы

RAW суреттерін HDR технологиясында камераны HDR TV теледидарына қосу арқылы қарауыңызға болады.

  1. [Ойнату: HDMI HDR output/Ойнату: HDMI HDR шығысы] параметрін таңдаңыз.

  2. [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескертпе

  • HDR TV теледидарының HDR кірісі үшін орнатылғанын тексеріңіз. Теледидарда енгізулерді ауыстыру жолы туралы мәліметтерді теледидардың нұсқаулығынан қараңыз.
  • Пайдаланылған теледидарға байланысты суреттер күтілгендей көрсетілмеуі мүмкін.
  • Кейбір сурет әсерлері мен ақпараты HDR TV теледидарында көрсетілмеуі мүмкін.