Ақ түс балансының параметрлері

Ақ түс балансы (АБ) ақ түсті аймақтарды ақ болып көрінетіндей жасауға арналған. Әдетте, Авто [] (Орта басымдығы) немесе [] (Ақ түс басымдылығы) параметрі дұрыс ақ түс балансына қол жеткізеді. Егер табиғи көріністі түстерді Авто көмегімен алу мүмкін болмаса, жарық көзіне сәйкес ақ түс балансын таңдай аласыз не қолмен ақ түсті парақ бетін, т.б. түсіру арқылы орната аласыз.

 1. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

(Шамамен)
Дисплей Режим Түс температурасы (К: Келвин)
Авто (Орта басымдығы) 3000–7000
Авто: Ақ түс басымдығы
Күндізгі 5200
Көлеңке 7000
Бұлтты, ымырт, күн батуы 6000
Қыздыру шамы 3200
Ақ флюоресцентті жарық 4000
Жарқыл Автоматты түрде орнатылған*
Теңшелетін 2000–10000
Түс температурасы Color temp. 2500–10000

Түс температурасын тасымалдау функциясы бар Speedlite құрылғыларымен қолдануға болады. Болмаса, ол шамамен 6000K мәніне бекітіледі.

Ақ түс балансы

Адам көзі ақ нысандар жарықтың барлық түрлерінде ақ болып көрінуі үшін жарықтағы өзгертулерге бейімделеді. Сандық камералар ақ түсті жарықтың түс температурасынан анықтайды және осының негізінде түсірілімдеріңізде түс реңктерін табиғи көрінетін ету үшін суретті өңдеу мүмкіндігін қолданыңыз.

[] Авто ақ түс балансы

[Авто ақ түс балансы] параметрімен қыздыру шамы көрінісін түсіру кезінде суреттің жылы түс реңкінің қарқындылығын аздап арттыра аласыз.

[Авто: Ақ түс басымдығы] параметрін таңдасаңыз, суреттің жылы түс реңкінің қарқындылығын азайта аласыз.

 1. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Авто ақ түс балансы] белгішесін таңдаңыз.

  • [Авто ақ түс балансы] параметрі таңдалып тұрғанда INFO түймесін басыңыз.
 3. Параметрді таңдаңыз.

Ескерту

 • [Авто: Ақ түс басымдығы] параметріне орнатылған кезде сақтық шаралары

 • Нысандардың жылы түс белгісі көмескіленіп көрінуі мүмкін.
 • Көріністе бірнеше жарық көздері қосылғанда суреттің жылы түс белгісі азаюы мүмкін.
 • Жарқылды пайдалану кезінде түс реңкі [Авто ақ түс балансы] мәнімен бірдей болады.

[] Теңшелетін ақ түс балансы

Теңшелетін ақ түс балансымен түсіру орнының нақты жарық көзі үшін ақ түс балансын қолмен орната аласыз. Осы процедураны міндетті түрде түсірілімнің нақты орнындағы жарық көзінде орындаңыз.

 1. Ақ түсті нысанды суретке түсіріңіз.

  • Камераны ақ түс экранды толтыратындай етіп тегіс ақ нысанға бағыттаңыз.
  • Қолмен фокустаңыз және ақ нысанға орнатылған стандартты экспозициямен түсіріңіз.
  • Ақ түс балансы параметрлерінің кез келгенін пайдалануыңызға болады.
 2. [Түсіру: Custom White Balance/Түсіру: Теңшелетін ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 3. Ақ түс балансының деректерін импорттаңыз.

  • 1-қадамда түсірілген суретті таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

   Деректерді импорттау үшін [OK] параметрін таңдаңыз.

 4. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 5. [Теңшелетін] белгішесін таңдаңыз.

Ескерту

 • Егер 1-қадамда қамтылған экспозицияның стандартты экспозициядан айырмашылығы үлкен болса, дұрыс ақ түс балансы қамтылмауы мүмкін.
 • Мына суреттерді таңдау мүмкін емес: Picture Style параметрі [Monochrome/Монохромды] күйіне орнатылған суреттер, түсіру алдында немесе одан кейін қолданылған шығармашылық сүзгісі бар суреттер, кесілген суреттер немесе басқа камерамен түсірілген суреттер.
 • Ойнатумен пайдалануға болмайтын суреттер көрсетілуі мүмкін.

Ескертпе

 • Ақ нысанды түсірудің орнына, сұр картаны түсіруіңізге немесе стандартты 18% сұр рефлекторды (сатып алуға болады) түсіруіңізге де болады.

[] Түс температурасы

 1. [Түсіру: White balance/Түсіру: Ақ түс балансы] параметрін таңдаңыз.

 2. Түс температурасын орнатыңыз.

  • [Түс температурасы] белгішесін таңдаңыз.
  • Қалаған түс температураңызды орнату үшін Дискі дискісін бұраңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Түс температурасын шамамен 2500K-10000K ауқымында 100K қадамдармен орнатуға болады.

Ескерту

 • Жасанды жарық көзіне арналған түс температурасын орнатқан кезде, ақ түс балансын түзетуді (қара қошқыл немесе жасыл сызық) қажетінше орнатыңыз.
 • [Түс температурасы] параметрін сатып алуға болатын түс температурасы өлшегішімен өлшенген мәнге орнату кезінде, сынақ түсірілімдерін алдын ала түсіріңіз және түс температурасы өлшегіші мен камера арасындағы кез келген айырмашылықты толықтыру үшін параметрді қажетінше реттеңіз.