Шуды азайту мүмкіндіктері

Ұзақ экспозиция шуын азайту

Бір секунд немесе одан жай ысырма жылдамдықтарындағы ұзақ экспозицияларда орын алатын шуды азайтуға болады.

 1. [Түсіру: Long exp. noise reduction/Түсіру: Ұзақ экспозиция шуын азайту] параметрін таңдаңыз.

 2. Азайту параметрін орнатыңыз.

  • [AUTO] Auto (Авто)

   1 сек. не одан ұзағырақ экспозицияланған суреттер үшін егер ұзақ экспозициялардың әдеттегі шуы анықталса, шуды азайту автоматты түрде орындалады. Бұл параметрі көптеген жағдайларда жеткілікті түрде тиімді болып табылады.

  • [ON] Enable (Қосу)

   Шуды азайту әрекеті 1 сек. не одан ұзағырақ экспозицияланған барлық суреттер үшін орындалады. [Enablе/Қосу] параметрі [Auto/Авто] параметрі анықтай алмайтын шуды азайта алады.

Ескерту

 • [Auto/Авто] немесе [Enable/Қосу] орнатылып тұрғанда түсіргеннен кейін шуды азайту түсірілім үшін экспозиция сияқты ұзақ уақыт алуы мүмкін.
 • Суреттер [Enable/Қосу] параметрімен [Disable/Өшіру] немесе [Auto/Авто] параметріне қарағанда қиыршықты болып көрінуі мүмкін.
 • [Enable/Қосу] параметрі орнатылып тұрғанда ұзақ экспозициямен түсіргеннен кейін, түсіру экраны шуды азайту орындалып жатқан кезде көрсетілмейді ([BUSY/БОС ЕМЕС] дисплейі арқылы көрсетілген) және орындау аяқталмайынша қайтадан түсіре алмайсыз.

Жоғары ISO көрсеткiшiнiң шуын азайту

Шыққан сурет шуын азайтуыңызға болады. Бұл функция әсіресе жоғары ISO көрсеткіштерінде түсіру кезінде тиімді. Төмен ISO көрсеткіштерінде түсіру кезінде суреттің күңгірттеу жақтарындағы (көлеңке аймақтар) шуды одан да көбірек азайтуға болады.

 1. [Түсіру: High ISO speed NR/Түсіру: Жоғары ISO көрсеткiшiнің шуын азайту] параметрін таңдаңыз.

 2. Деңгейді орнатыңыз.

 • [] Multi Shot Noise Reduction (Бірнеше түсірілім шуын азайту)

  Шуды азайту мүмкіндігін [High/Жоғары] параметрінен жоғары сурет сапасымен қолданады. Жалғыз фотосурет үшін, үздіксіз және тураланған төрт түсірілім түсіріліп, автоматты түрде жалғыз JPEG суретіне біріктіріледі.

  [Multi Shot Noise Reduction/Бірнеше түсірілім шуын азайту] параметрінің сурет сапасы RAW немесе RAW+JPEG сапасына орнатылған кезде қолжетімді болмайтынын ескеріңіз.

Ескерту

 • [Multi Shot Noise Reduction/Бірнеше түсірілім шуын азайту] параметріне орнатуға арналған сақтандырулар

 • Камера шайқалуына байланысты айтарлықтай қисықтық туындаса, шуды азайту әсері аз болуы мүмкін.
 • Қолмен ұстап түсіргенде камераның шайқалуынан абай болыңыз. Мосыны пайдалану ұсынылады.
 • Қозғалыстағы нысанды түсірсеңіз қозғалыстағы нысан үзік суреттерді қалдырады.
 • Автоматты суретті туралау функциясы қайталама үлгілер (тор, жолақтар, т.б.), жазық не бір реңкті суреттер үшін дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.
 • Егер нысан ашықтығы түсірілген төрт жүйелі түсірілім ретінде өзгерсе, суретте жүйесіз экспозиция орын алуы мүмкін.
 • Түсіруден кейін шуды азайту және суреттерді біріктіру әрекеттерін орындағаннан кейін суретті картаға жазуға біраз уақыт кетуі мүмкін. [BUSY/БОС ЕМЕС] сөзі сурет өңдеу кезінде түсіру экранында көрсетіледі. Өңдеу аяқталмайынша түсіру мүмкін емес.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Бірнеше түсірілім шуын азайту] параметрі мыналар сияқты мүмкіндіктер орнатылған кезде қолжетімді болмайды:шам экспозициялары, AEB немесе АБ брекетингі, RAW немесе RAW+JPEG суретін түсіру, ұзақ экспозиция шуын азайту немесе Шығармашыл сүзгілер.
 • Жарқылмен фотосуретке түсіру қолжетімді емес. [Түсіру: AF-assist beam firing/Түсіру: AF көмекші сәулесін шығару] параметріне байланысты AF көмекші сәулесі шығарылуы мүмкін екенін ескеріңіз.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Бірнеше түсірілім шуын азайту] параметрі фильмдер жазу кезінде қолжетімді емес (көрсетілмейді).
 • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатсаңыз, батареяны немесе картаны ауыстырсаңыз немесе Негізгі аймақ режимдеріне, шам экспозициясына немесе фильм жазу режиміне ауыссаңыз, [Standard/Стандартты] параметріне автоматты түрде ауысады.