Ақпаратты қарау экраны

Қате мәліметтерін және камераның MAC мекенжайын тексеруіңізге болады.

  1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

  2. INFO түймесін басыңыз.

    • [View info/Ақпаратты қарау] экраны пайда болады.

    • Қате орын алса, қате туралы деректерді көрсету үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.