Шығармашыл аймақ

Шығармашыл аймақ режимдері сізге қалаған ысырма жылдамдығын, апертура мәнін, экспозицияны және т.б. Орнату арқылы түрлі жолдармен түсіру еркіндігін береді.

  • Режим дискісін бұраған кезде көрсетілетін түсіру режимінің сипаттамасын тазалау үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз ().