Үздіксіз AF

Функция негізінен нысандарды фокуста ұстайды. Камера ысырма түймесі жартылай басылған кезде бірден фокустауға дайын болады.

  1. [Түсіру: Continuous AF/Түсіру: Үздіксіз AF] параметрін таңдаңыз.

  2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

  • [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде бірнеше түсірілім қолжетімді болады, себебі объектив үздіксіз іске қосылады және батарея қуаты тұтынылады.