Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері

Фильм жазуды өздігінен түсіруді реттейтін таймермен бастауға болады.

  1. [Түсіру: Movie self-timer/Түсіру: Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді таңдаңыз.

  3. Фильмді жазыңыз.

    • Фильм түсіру түймесін басқаннан кейін, камера дыбыстық сигнал шығарады және жазудан бұрын қалған секундтар санын көрсетеді.

Ескертпе

  • Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді болдырмау үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.