Суретті ойнату

Жалғыз кескін дисплейі

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

  • Ойнату түймесін басыңыз.
  • Соңғы түсірілген немесе ойнатылған сурет көрсетіледі.
 2. Суреттерді шолыңыз.

  • Суреттерді ең соңғысынан бастап ойнату үшін Солға пернесі пернесін басыңыз. Суреттерді бірінші түсірілген суреттен бастап ойнату үшін Оңға пернесі пернесін басыңыз.
  • INFO түймесі басылған сайын дисплейі өзгереді.

  Ақпарат жоқ

  Негізгі ақпарат дисплейі

  Түсіру ақпаратының дисплейі

 3. Суретті ойнатудан шығыңыз.

  • Суретті ойнатудан шығып, түсіруді күту күйіне оралу үшін Ойнату түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Сурет аймағын білдіретін сызықтар [Түсіру: Still img aspect ratio/Түсіру: Фотосуреттің пропорциялары] параметрі [3:2] параметрінен басқа параметрге орнатылып түсірілген RAW суреттерінде көрсетіледі.
 • Іздеу шарттары [Ойнату: Set image search conditions/Ойнату: Суретті іздеу шарттарын орнату] параметрімен () орнатылса, тек сүзгіленген суреттер көрсетіледі.

Түсіру ақпаратының дисплейі

Түсіру ақпараты экраны көрсетіліп тұрғанда () экранның төменгі жағында көрсетілген ақпаратты өзгерту үшін INFO түймесін басуыңызға болады. Көрсетілген ақпаратты [Ойнату: Playback information display/Ойнату: Ойнату ақпаратының дисплейі] дисплейінде () де теңшей аласыз.