Тағам режимі

Аспаздық фотосуреттер үшін [] (Food/Тағам) режимін пайдаланыңыз. Нысан айқын және ашық көрінеді. Сондай-ақ, ашық көзге байланысты қызыл реңк қыздыру шамдары, т.б. Түсірілген суреттерде басылады.

КеңестерТүсіру бойынша кеңестер

  • Түс реңкін өзгертіңіз.

    [Color tone/Түс реңкін] реттеуге болады. Тағамның қызылдау реңкін арттыру үшін [Warm tone/Жылы түс] (қызыл) опциясын орнатыңыз, ал ол тым қызыл болып көрінсе [Cool tone/Салқын түс] (көк) опциясын орнатыңыз.

Ескерту

  • Нысандардың жылы түс белгісі көмескіленіп көрінуі мүмкін.
  • Көріністе бірнеше жарық көздері қосылғанда суреттің жылы түс белгісі азаюы мүмкін.
  • Жарқылмен фотосуретке түсіру кезінде [Color tone/Түс реңкі] стандартты параметрге ауысады.
  • Суретте адамдар болса, тері реңкі дұрыс шығарылмауы мүмкін.