Қызыл көз әсерін түзету

Қызыл көз әсер еткен суреттердің маңызды бөліктерін автоматты түрде түзетеді. Суретті бөлек файл ретінде сақтауға болады.

  1. [Ойнату: Red-eye correction/Ойнату: Қызыл көз әсерін түзету] параметрін таңдаңыз.

  2. Суретті Солға пернесіОңға пернесі пернелерімен таңдаңыз.

    • Суретті таңдаудан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
    • Ақ жақтаулар түзетілген сурет аймақтарында көрсетіледі.
  3. [OK] түймесін таңдаңыз.

    • Суретті бөлек файл ретінде сақталады.

Ескерту

  • Кейбір суреттер дәл түзетілмеуі мүмкін.