Кірістірілген жарқылмен түсіру

[Жарқыл] белгішесі көріністапқышта немесе экранда пайда болған кезде, күндізгі түсірілімдердегі нысандарда артқы жарық болғанда немесе көмескі жарықта түсіру кезінде кірістірілген жарқылды пайдалану ұсынылады.

 1. Жарқылды қолмен көтеріңіз.

  • Шығармашыл аймақ режимдерінде жарқылмен түсіру жарқыл көтерілген кезде мүмкін болады.
  • Жарқыл зарядталып жатқан кезде экранда [BUSY/БОС ЕМЕС] мәтіні көрсетіледі.
 2. Ысырма түймесін жартылай басыңыз.

  • Экранда [Жарқыл] пайда болғанын растаңыз.
 3. Суретке түсіріңіз.

  • Фокустау алынып, ысырма түймесін толығымен басқан кезде жарқыл барлық уақытта жанады.
  • Түсіруден кейін кірістірілген жарқылды алып тастау үшін оны саусақтарыңызбен орнына сырт еткенше төмен басыңыз.

КеңестерТүсіру бойынша кеңестер

 • Ашық жарықта ISO көрсеткiшiн азайтыңыз.

  Көріністапқыштағы экспозиция параметрі жыпылықтаса, ISO көрсеткiшiн азайтыңыз.

 • Объектив блендасын ажыратыңыз. Нысанға тым жақындатпаңыз.

  Объективтің блендасы бекітілген болса немесе сіз нысанға тым жақын тұрсаңыз, бөгеттелген жарқыл жарығы себебінен суреттің астыңғы жағы күңгірт болып көрінуі мүмкін. Маңызды түсірілімдер үшін суретті ойнатыңыз және суреттің төменгі бөлігі қалыптан тыс күңгірт еместігіне көз жеткізу үшін тексеріңіз.

Ескерту

 • Кірістірілген жарқылды ол толық көтерілмейінше пайдаланбаңыз.

Ескертпе

 • Супер телефото немесе үлкен диаметрлі объективтерді пайдаланған кезіңізде суреттердің төменгі жағы тым қараңғы болса, сыртқы Speedlite құралдарын (бөлек сатылады, ) пайдалану ұсынылады.

FE құлпымен түсіру

Өң немесе басқа факторлар нысандар экранның шетіне жақын болғанда нысандарды жарқылмен суретке түсіруде ашығырақ немесе күңгірттеу етуі мүмкін. Бұл жағдайда FE құлпын пайдаланыңыз. Тиісті нысан жарықтығының жарқыл шығысын орнатқаннан кейін қайта құрастырып (нысанды аймаққа қарай қою), түсіруіңізге болады. Бұл мүмкіндікті сондай-ақ, Canon EL/EX сериялы Speedlite құралымен бірге пайдалануға болады.

FE жарқыл экспозициясы дегенді білдіреді.

 1. Жарқылды қолмен көтеріңіз.

  • Ысырма түймесін жартылай басып, экранда [Жарқыл] пайда болғанын растаңыз.
 2. Нысанға фокустаңыз.

 3. AE құлпы түймесін () басыңыз.

  • Көріністапқышта нысанды ортаға әкеліңіз, одан кейін AE құлпы түймесін басыңыз.
  • Жарқыл арқылы алдын ала жарқыл жанады және түсіру үшін қажет жарқыл шығысы сақталады.
  • [] экранда пайда болады.
  • AE құлпы түймесі басылған сайын алдын ала жарқыл жанады және түсіруге қажетті жарқыл шығысы сақталады.
 4. Суретке түсіріңіз.

  • Түсірілім композициясын таңдаңыз және ысырма түймесін толығымен басыңыз.

Ескерту

 • [Жарқыл] белгішесі нысандар тым алыс кезде және түсірілімдеріңіз күңгірт болуы мүмкін болғанда жыпылықтайды. Нысанға жақындағыз және 2–4-қадамдарды қайталаңыз.