Күн/уақыт/белдеу

Камераны алғаш рет іске қосқан кезде немесе күн/уақыт/белдеу қайта орнатылса, бірінші уақыт белдеуін орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз.

Уақыт белдеуін бірінші орнату арқылы келешекте жай ғана осы параметрді қажетінше реттеуіңізге болады, сонда күн/уақыт оған сәйкес болу үшін жаңартылады.

Түсірілген суреттерге түсіру күні мен уақыты туралы ақпарат қосылатындықтан, күнді/уақытты міндетті түрде орнатыңыз.

 1. [Орнату: Date/Time/Zone/Орнату: Күн/уақыт/белдеу] параметрін таңдаңыз.

 2. Уақыт белдеуін орнатыңыз.

  • [Time zone/Уақыт белдеуі] параметрін таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуін таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуіңіз тізімде жоқ болса, MENU түймесін басыңыз, одан кейін UTC уақытынан айырмашылықты [Time difference/Уақыт айырмашылығы] терезесінде орнатыңыз.
  • [Time difference/Уақыт айырмашылығы] параметрін (+–/сағат/минут) таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерімен орнатып, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуін немесе уақыт айырмашылығын енгізгеннен кейін [OK] опциясын таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
 3. Күн мен уақытты орнатыңыз.

  • Элементті таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерімен орнатып, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 4. Жазғы уақыт функциясын орнатыңыз.

  • Қажет болған жағдайда оны орнатыңыз.
  • [Жазғы уақыт функциясын өшіру] параметрін таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • [Жазғы уақыт] параметрін таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Жазғы уақыт функциясы [Жазғы уақыт] күйіне орнатылған кезде 3-қадамда орнатылған уақыт 1 сағат алға жылжиды. Егер [Жазғы уақыт функциясын өшіру] орнатылған болса, жазғы уақыт функциясынан бас тартылады және уақыт 1сағат артқа жылжиды.
 5. Параметрден шығыңыз.

  • [OK] параметрін таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.

Ескерту

 • Егер камера батареясыз сақталса, батарея заряды таусылған кезде немесе ол мұздау температураларында ұзақ уақыт бойы қалса, [Date/Time/Zone/Күн/уақыт/белдеу] параметрін қайта орнатуға болады. Осы орын алса, оларды қайтадан бір рет орнатыңыз.
 • [Zone/Time difference / Белдеу/Уақыт айырмашылығы] параметрін өзгерткеннен кейін дұрыс күн/уақыт орнатылғанын тексеріңіз.

Ескертпе

 • Автоматты қуат өшіру уақытын [Орнату: Date/Time/Zone/Орнату: Күн/уақыт/белдеу] экраны көрсетіліп тұрғанда ұзартуға болады.