Дисплей өнімділігі

Өнімділік параметрінің фотосуреттер үшін түсіру экранында басым болуын таңдауыңызға болады.

 1. [Түсіру: Disp. performance/Түсіру: Дисплей өнімділігі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Power saving (Қуатты үнемдеу)

   Экран дисплейі аз қуат тұтынады.

  • Smooth (Тегіс)

   Тіпті жылдам қозғалатын нысандар тегіс көрсетіледі.