Сымсыз байланыс функциясының сақтық шаралары

Сымсыз байланыс функцияларын пайдалану кезінде тасымалдау жиілігі төмендесе, қосылым жоғалса не басқа ақаулықтар орын алса, келесі түзету әрекеттерін жасап көріңіз.

Камера мен смартфон арасындағы қашықтық

Камера смартфоннан тым алыс болса, Wi-Fi қосылымы Bluetooth қосылымы мүмкін кезде де орнатылмауы мүмкін. Бұл жағдайда камера мен смартфонды бір-біріне жақындатыңыз, одан кейін Wi-Fi қосылымын орнатыңыз.

Кіру нүктесі антеннасының орнату орны

  • Іште пайдаланғанда құрылғыны камера пайдаланылатын бөлмеге орнатыңыз.
  • Құрылғыны адамдар немесе басқа объектілер құрылғы мен камера арасына келмейтіндей етіп орнатыңыз.

Жақын маңдағы электр құрылғылары

Wi-Fi өткізу жиілігі келесі электрондық құрылғылардың әсерінен түссе, оларды пайдалануды тоқтатыңыз немесе байланысты өткізу үшін құрылғылардан алыс кетіңіз.

  • Камера Wi-Fi желісінде IEEE 802.11b/g/n арқылы 2,4 Ггц жолағындағы радио толқындарды пайдаланып байланысады. Осы себептен, Wi-Fi өткізу жиілігі Bluetooth құрылғылары, қысқа толқынды пештер, сымсыз телефондар, микрофондар, смартфондар, басқа камералар немесе жақын жерде бірдей жиілік жолағында жұмыс істеп тұрған ұқсас құрылғылар бар жағдайда түседі.

Бірнеше камераны пайдалану үшін сақтық шаралары

  • Бірнеше камераны кіру нүктесіне Wi-Fi арқылы қосу кезінде камераның IP мекенжайларының әртүрлі екенін тексеріңіз.
  • Бірнеше камера бір кіру нүктесіне Wi-Fi арқылы қосылған кезде, өткізу жиілігі түседі.
  • Бірнеше IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz жолақ) кіру нүктелері бар кезде, радио толқын кедергісін азайту үшін әр Wi-Fi арнасының арасына бес арна аралық қалдырыңыз. Мысалы, 1, 6 және 11 арналарын, 2 және 7 арналарын немесе 3 және 8 арналарын пайдаланыңыз.