Уақыт үзілісі бар фильмдер

Орнатылған аралықтағы фотосуреттер түсірілімін 4K немесе Full HD уақыт үзілісі бар фильм жасау үшін автоматты түрде бірге біріктіруге болады. Уақыт үзілісі бар фильм нысанның нақты уақытта көрінуіне қарағанда уақыттың қысқа мерзімінде өзгеру жолын көрсетеді. Ол өзгерген көріністі, өскен өсімдіктерді, аспан қозғалысын, т.б. бекітілген нүктені бақылау үшін тиімді.

Уақыт үзілісі бар фильмдер MP4 пішімінде келесі сапада жазылады: 4K29,97 кадр/сек.ALL-I (тек I)(NTSC)/4K25,00 кадр/сек.ALL-I (тек I) (PAL) 4K фильмін жазуда және Full HD29,97 кадр/сек.ALL-I (тек I)(NTSC)/Full HD25,00 кадр/сек.ALL-I (тек I)(PAL) Full HD фильмін жазуда.

Кадр жиілігінің [Орнату: Video system/Орнату: Видео жүйесі] параметріне сәйкес келу үшін автоматты түрде жаңартылатынын ескеріңіз ().

 1. [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм] параметрін таңдаңыз.

 2. [Time-lapse/Уақыт үзілісі] параметрін таңдаңыз.

 3. Көріністі таңдаңыз.

  • Түсіру жағдайына сәйкес келетін көріністі таңдаңыз.
  • Түсіру аралығы мен түсірілімдер санын қолмен орнату кезінде көбірек еркіндік үшін [Custom/Теңшелетін] параметрін таңдаңыз.
 4. Түсіру аралығын орнатыңыз.

  • [Interval/shots/Аралықтар/түсірілімдер] параметрін таңдаңыз.
  • [Interval/Аралық] (сек.) параметрін таңдаңыз. Мәнді орнату үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Орнатып жатқанда [Фильмдер: Time required/Фильмдер: Қажетті уақыт] (1) және [Ойнату: Playback time/Ойнату: Ойнату уақыты] (2) мәніне қараңыз.

  [Custom/Теңшелетін] параметрі орнатылған кезде

  • [Interval/Аралық] (мин.:сек.) параметрін таңдаңыз.
  • Реттеу белгішесін көрсету үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Мәнді орнату үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. (Таңдау режиміне қайтарады.)
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
 5. Түсірілімдер санын орнатыңыз.

  • [No. of shots/Түсірілімдер саны] параметрін таңдаңыз. Мәнді орнату үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Санды орнатып жатқанда [Фильмдер: Time required/Фильмдер: Қажетті уақыт] және [Ойнату: Playback time/Ойнату: Ойнату уақыты] мәніне қараңыз.

  [Custom/Теңшелетін] параметрі орнатылған кезде

  • Санды таңдаңыз.
  • Реттеу белгішесін көрсету үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Мәнді орнату үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. (Таңдау режиміне қайтарады.)
  • [Ойнату: Playback time/Ойнату: Ойнату уақыты] параметрінің қызыл түспен көрсетілмегенін тексеріңіз.
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.

  Ескерту

  • [Playback time/Ойнату уақыты] параметрі картада түсірілімдердің көрсетілген саны үшін жеткілікті бос орын болмаған жағдайда қызыл түсте көрсетіледі. Камера жазуды жалғастыра алғанымен, карта толған кезде жазу тоқтайды.
  • [Playback time/Ойнату уақыты] [No. of shots/Түсірілімдер саны] параметрі exFAT пішімінде пішімделмеген карта үшін 4 ГБ-тан асатын файл көлемін берген жағдайда қызыл түсте көрсетіледі (). Осы жағдайда жазуды жалғастырсаңыз және фильм файлының өлшемі 4 Гб-қа жетсе, уақыт үзілісі бар фильмді жазу тоқтайды.

  Ескертпе

  • [Scene */Көрініс *] параметрімен көрініс түріне сәйкес келу үшін қолжетімді аралықтар мен түсірілімдер саны шектеледі.
  • Уақыт үзілісі бар фильмдерді жаза алатын карталар туралы мәліметтерді Карта өнімділігінің талаптары (фильм жазу) [жазу/оқу жылдамдығы] бөлімінен қараңыз.
  • Түсірілімдер саны 3600 мәніне орнатылса, уақыт үзілісі бар фильм NTSC режимінде шамамен 2 мин., ал PAL режимінде шамамен 2 мин. 24 сек. болады.
 6. Қажетті фильм жазу өлшемін таңдаңыз.

  • 4K(3840 × 2160)

   Фильм 4K сапасында жазылады. Пропорциялар - 16:9.

   Кадр жиілігі NTSC үшін 29,97 кадр/сек (29,97 кадр/сек.) және PAL үшін 25,00 кадр/сек (25,00 кадр/сек.) болады, ал фильмдер MP4 (MP4) пішімінде ALL-I (ALL-I (тек I)) қысуымен жазылады.

  • Full HD(1920 × 1080)

   Фильм Толық жоғары ажыратымдылық (Full HD) сапасында жазылады. Пропорциялар - 16:9.

   Кадр жиілігі NTSC үшін 29,97 кадр/сек (29,97 кадр/сек.) және PAL үшін 25,00 кадр/сек (25,00 кадр/сек.) болады, ал фильмдер MP4 (MP4) пішімінде ALL-I (ALL-I (тек I)) қысуымен жазылады.

 7. [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрін орнатыңыз.

  • Fixed 1st frame (Бекітілген бірінші жақтау)

   Бірінші сурет түсірілгенде өлшеу ашықтыққа сәйкес етіп экспозицияны автоматты түрде орнату үшін орындалады. Бірінші түсірілім үшін экспозиция параметрі келесі түсірілімдерге де қолданылады. Бірінші түсірілім үшін басқа түсіруге қатысты параметрлер келесі түсірілімдерге де қолданылады.

  • Each frame (Әрбір жақтау)

   Сондай-ақ, өлшеу әрбір келесі түсірілім үшін ашықтыққа сәйкес етіп экспозицияны автоматты түрде орнату үшін орындалады. [Auto/Авто] параметріне орнатылған Picture Style және ақ түс балансы сияқты барлық функциялардың әрбір келесі түсірілім үшін автоматты түрде орнатылатынын ескеріңіз.

  Ескерту

  • Түсірілімдер арасындағы ашықтықтағы айтарлықтай өзгертулер [Interval/Аралық] параметрі 3 секундқа немесе одан аз уақытқа орнатылғанда және [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрі [Each frame/Әрбір кадр] параметріне орнатылған кезде камераның көрсетілген аралықта түсіруіне кедергі келтіруі мүмкін.
  • [Auto exposure/Автоэкспозиция] параметрі [Each frame/Әрбір кадр] параметріне орнатылып тұрғанда, ISO көрсеткiшi, ысырма жылдамдығы және апертура мәні уақыт үзілісі бар фильмнің Exif ақпаратында кейбір түсіру режимдерінде жазылмауы мүмкін.
 8. [Screen auto off/Экранды авто өшіру] параметрін орнатыңыз.

  • Өшіру

   Уақыт үзілісі бар фильм түсіру кезінде де сурет көрсетіледі. (Экран тек түсіру уақытында өшеді.) Экран түсіру басталғаннан кейін шамамен 30 минут өткеннен кейін өшетінін ескеріңіз.

  • Қосу

   Экранның түсіру басталғаннан кейін шамамен 10 сек. өткенде өшетінін ескеріңіз.

  Ескертпе

  • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде экранды қосу/өшіру үшін INFO түймесін басуыңызға болады.
 9. Биперді орнатыңыз.

  • [Beep as img taken/Сурет түсірілгенде дыбыстық сигнал] параметрін таңдаңыз.
  • Әрбір түсірілімге камераның дыбыстық сигнал шығаруын болдырмау үшін [Disable/Өшіру] параметріне орнатыңыз.
 10. Параметрлерді тексеріңіз.

  (1) Time required (Қажетті уақыт)

  Орнатылған аралығы бар түсірілімдердің орнатылған санын түсіру үшін қажет уақытты көрсетеді. Ол 24 сағаттан асса, «*** күн» көрсетіледі.

  (2) Playback time (Ойнату уақыты)

  Орнатылған аралықтармен түсірілген фотосуреттерден 4K фильмінде немесе Full HD фильмінде уақыт үзілісі бар фильм жасау кезінде фильм жазу уақытын (фильмді ойнату үшін қажет уақыт) көрсетеді.

 11. Мәзірді жабыңыз.

  • Мәзір экранын өшіру үшін MENU түймесін басыңыз.
 12. Уақыт үзілісі бар фильмді жазыңыз.

  • INFO түймесін басыңыз және экранда көрсетілген «Қажетті уақыт (1)» және «Аралық (2)» мәндерін қайтадан тексеріңіз.
  • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастау үшін фильм түсіру түймесін басыңыз.
  • AF уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде жұмыс істемейді.
  • «REC» сөзі уақыт үзілісі бар фильм жазылып жатқанда экранның жоғарғы оң жағында көрсетіледі.
  • Түсірілімдердің орнатылған саны түсірілгенде уақыт үзілісі бар фильмді жазу тоқтайды.
  • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмау үшін [Time-lapse/Уақыт үзілісі] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз.

Ескерту

 • Камераны шуақты ауа райындағы жасанды жарық көзі сияқты қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Ол сурет сенсорын немесе камераның ішкі құрамдастарын зақымдауы мүмкін.
 • Камера компьютерге интерфейс кабелімен қосылғанда немесе HDMI кабелі қосулы тұрған кезде [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм] параметрін [Disable/Өшіру] опциясынан басқа опцияға орнату мүмкін емес.
 • Фильмнің Servo AF нүктесі жұмыс істемейді.
 • Ысырма жылдамдығы 1/30 сек. немесе одан жай болса, фильм экспозициясы дұрыс көрсетілмеуі мүмкін (нәтижедегі фильмнен басқаша болуы мүмкін).
 • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде объективті масштабтамаңыз. Объективті масштабтау суреттің фокустан тыс болуын, экспозицияның өзгеруін немесе объектив аберрациясын түзету мүмкіндігінің дұрыс жұмыс істемеуін тудыруы мүмкін.
 • Жыпылықтаған жарық астында уақыт үзілісі бар фильмдерді жазу байқалатын экран жыпылықтауын тудыруы мүмкін және суреттер көлденең жолақтармен (шу) немесе дұрыс емес экспозициямен жасалуы мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильмдер жазылып жатқанда көрсетілген суреттер нәтижедегі фильмнен басқаша көрінуі мүмкін (атап айтқанда, жыпылықтаған жарық көздерінен бірізді емес ашықтық немесе жоғары ISO көрсеткішінен шу сияқты).
 • Төмен жарықта уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде түсіру кезінде көрсетілген сурет фильмде нақты жазылғаннан басқаша көрінуі мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде камераны солдан оңға (панорамалау) жылжытсаңыз немесе жылжыған нысанды түсірсеңіз, сурет қатты бұрмалануы мүмкін.
 • Уақыт үзілісі бар фильмді жазу кезінде автоматты қуат өшіру іске қосылмайды. Сондай-ақ, түсіру функциясын және мәзір функциясының параметрлерін реттеу, суреттерді ойнату, т.б. мүмкін болмайды.
 • Уақыт үзілісі бар фильмдер үшін дыбыс жазылмайды.
 • Ысырма жылдамдығы түсіру аралығымен сәйкес келсе, камера түсірмеуі мүмкін.
 • Келесі жоспарланған түсірілім мүмкін болмаса, ол өткізіледі. Бұл жасалған уақыт үзілісі бар фильмнің жазу уақытын қысқартуы мүмкін.
 • Орнатылған түсіру функцияларына немесе карта өнімділігіне байланысты картаға жазуға кететін уақыт түсіру аралығынан асса, түсірілімдердің кейбірі орнатылған аралықпен түсірілмеуі мүмкін.
 • Түсірілген суреттер фотосуреттер ретінде жазылмайды. Тек бір түсірілімнен кейін уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмасаңыз да ол фильм файлы ретінде жазылады.
 • Камераны компьютерге интерфейс кабелімен қоссаңыз және EOS Utility (EOS бағдарламалық жасақтамасы) пайдалансаңыз, [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильм] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз. [Disable/Өшіру] параметрінен басқа параметрлер камераның компьютермен байланысуына кедергі келтіреді.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) жұмыс істемейді.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазу қуат қосқышы OFF күйіне орнатылған жағдайда аяқталады және параметр [Disable/Өшіру] күйіне өзгереді.
 • Жарқыл пайдаланылса да жанбайды.
 • Келесі операциялар уақыт үзілісі бар фильм жазу үшін күтуді болдырмайды және параметрді [Disable/Өшіру] мәніне орнатады.

  • [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] терезесінде [Basic settings/Негізгі параметрлер] параметрін таңдау
  • Режим дискісін пайдалану
 • Ақ [Температура туралы ескерту ақ] () белгішесі көрсетіліп тұрғанда уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастасаңыз, уақыт үзілісі бар фильмнің сурет сапасы төмендеуі мүмкін. Уақыт үзілісі бар фильм жазуды ақ [Температура туралы ескерту ақ] белгішесі жоғалғаннан кейін (камераның ішкі температурасы төмендейді) бастау ұсынылады.

Ескертпе

 • Мосыны пайдалану ұсынылады.
 • Алдын ала сынақ түсірілім жасау ұсынылады.
 • 4K және Full HD уақыт үзілісі бар фильмдерді жазу үшін фильмнің көрініс өрісінің ауқымы шамамен 100%.
 • Орындалып жатқан уақыт үзілісі бар фильм жазуды болдырмау үшін фильм түсіру түймесін басыңыз. Оған дейін түсірілген уақыт үзілісі бар фильм картаға жазылады.
 • Жазу үшін қажет уақыт 24 сағаттан көп, бірақ 48 сағаттан аспайтын болса, «2 күн» көрсетіледі. Үш немесе одан көп күн керек болса, күндер саны 24 сағаттық артумен көрсетіледі.
 • Уақыт үзілісі бар фильмнің ойнату уақыты 1 секундтан аз болса да, фильм файлы жасалады. Бұл жағдайда «00'00» мәні [Playback time/Ойнату уақыты] терезесінде көрсетіледі.
 • Жазу уақыты ұзақ болса, тұрмыстық қуат розеткасының қосалқы құралдарын (бөлек сатылады) пайдалану ұсынылады.
 • YCbCr 4:2:0 (8-bit) түс үлгілеуі мен BT.709 түстік кеңістігі 4K/Full HD уақыт үзілісі бар фильмдер үшін пайдаланылады.

Ескертпе

 • Уақыт үзілісі бар фильм жазуды бастау және тоқтату үшін BR-E1 сымсыз қашықтықтан басқару құралын (бөлек сатылады) пайдалануыңызға болады. [Түсіру: Remote control/Түсіру: Қашықтан басқару] параметрін [Enable/Қосу] опциясына орнату арқылы дайындаңыз.
 • BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралымен

  • Алдымен, BR-E1 құралын камерамен жұптаңыз ().

  Камера күйі/

  Қашықтықтан басқару параметрі

  Фильм жазу белгішесі (Бірден босату)

  2 (2 секундтық кідіріс)

  Фильмдер (Фильм жазу)
  Жазуды күту Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы параметрінде орнатылғандай Жазуды бастайды
  Уақыт үзілісі бар фильм жазу кезінде Жазуды аяқтайды

Уақыт үзілісі бар фильмдер жазу үшін қолжетімді шамаланған уақыт

Уақыт үзілісі бар фильмдерді қаншалықты ұзақ жаза алатыныңыз (батарея таусылғанша) туралы нұсқауларды Қолжетімді пайдалану уақыты бөлімінен қараңыз.