Ақауларды жою жөніндегі нұсқау

Егер камерада бір ақаулық орын алса, алдымен осы «Ақауларды жою жөніндегі нұсқау» қараңыз. Бұл Ақауларды жою жөніндегі нұсқау проблеманы шешпесе, камераны жақын жердегі Canon қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

Қуатқа қатысты проблемалар

Батареяларды зарядтау құрылғысымен зарядтау мүмкін емес.

 • Түпнұсқа Canon LP-E17 батарея жинағынан басқа ешқандай батареяны пайдаланбаңыз.
 • Зарядтау немесе зарядтау құрылғысы ақауларының жағдайында Батареяны зарядтау бөлімін қараңыз.

Батарея зарядтау құрылғысының шамы жыпылықтауда.

 • Шамның қызғылт сары жыпылықтауы қорғаныс тізбегінің зарядтауға кедергі келтіргенін көрсетеді, себебі (1) зарядтау құрылғысында немесе батареяда ақау бар немесе (2) Canon емес батареямен байланыс сәтсіз болды. (1) жағдайында зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз, батареяны қайта салыңыз және зарядтағышты қайта қосу алдында бірнеше минут күтіңіз. Проблема қайталанса, камераны ең жақын Canon қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

Қуат қосқышы Қуат көзіне қосу күйіне орнатылатын болса, камера іске қосылмайды.

 • Батареяның камераға тиісті түрде салынғанын тексеріңіз ().
 • Карта/батарея бөлімінің қақпағы жабылғанын тексеріңіз ().
 • Батареяны зарядтаңыз ().

Қуат қосқышы Қуатты өшіру күйіне орнатылған кезде де қатынасу шамы әлі де жанады немесе жыпылықтайды.

 • Егер суреттің картаға жазылуы барысында қуат өшірілген болса, қатынасу шамы бірнеше секунд қосулы болады немесе жыпылықтауын жалғастырады. Суретті жазу аяқталған кезде қуат автоматты түрде өшіріледі.

[Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo?/Батареяның байланыс қатесі. Осы батарея/батареялар Canon логотипін көрсетеді ме?] сұрағы көрсетіледі.

 • Түпнұсқа Canon LP-E17 батарея жинағынан басқа ешқандай батареяны пайдаланбаңыз.
 • Батареяны алып, қайта орнатыңыз ().
 • Егер электр байланыстары кір болса, оларды тазалау үшін жұмсақ матаны қолданыңыз.

Батарея заряды жылдам таусылады.

 • Толық зарядталған батареяны пайдаланыңыз ().
 • Батареяның өнімділігі азаюы мүмкін. Батарея өнімділігі нашар болса, батарея жиынын жаңасымен алмастырыңыз.
 • Қолжетімді түсірілімдер саны төмендегі операциялардың кез келгенімен азаяды:

  • Ысырма түймесін ұзақ уақыт бойы жартылай басу
  • AF функциясын сурет түсірместен жиі белсендіру
  • Объективтің Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) құралын пайдалану
  • Сымсыз байланыс функцияларын пайдалану

Камера өздігінен өшеді.

 • Автоматты қуат өшіру қосулы. Автоматты қуат өшіру функциясын ажырату үшін [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрін [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] терезесінде [Disable/Өшіру] мәніне () орнатыңыз.
 • [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылса да, экран мен көріністапқыш камера [Display off/Дисплей өшірулі] немесе [Viewfinder off/Көріністапқыш өшірулі] терезесінде орнатылған уақыт бойы әрекетсіз тұрғаннан кейін әлі де өшіріледі (камераның өзі қосулы болса да).
 • [Орнату: Eco mode/Орнату: Эко режимі] параметрін [Off/Өшіру] күйіне орнатыңыз.

Түсіруге қатысты проблемалар

Объективті тіркеу мүмкін емес.

 • EF немесе EF-S объективтерін тіркеу үшін сізге орнату адаптері керек болады. Камераны EF-M объективтерімен пайдалану мүмкін емес ().

Сурет түсірілмейді немесе жазылмайды.

 • Картаның тиісті түрде орнатылғандығына көз жеткізіңіз ().
 • Картаның жазудан қорғау қосқышын Write/Erase (Жазу/Жою) күйіне () сырғытыңыз.
 • Карта толы болса картаны ауыстырыңыз немесе орын босату үшін керек емес суреттерді жойыңыз (, ).
 • Фокустауға әрекет еткен кезіңізде AF нүктесі қызғылт сары түске айналса, түсіру мүмкін болмайды. Автоматты түрде қайта фокустау немесе қолмен фокустау үшін ысырма түймесін қайтадан жартылай басыңыз (, ).

Картаны пайдалану мүмкін емес.

Қате туралы хабар карта басқа камераға салынғанда көрсетіледі.

 • SDXC карталары exFAT пішімінде пішімделетіндіктен, картаны осы камерамен пішімдесеңіз, одан кейін оны басқа камераға салсаңыз, қате көрсетілетінін және картаны пайдалану мүмкін болмайтынын білдіреді.

Сурет фокустан тыс немесе бұлыңғыр.

 • Фокустау режимін [AF] режиміне орнатыңыз ().
 • Камераның шайқалуын болдырмау үшін ысырма түймесін жайлап басыңыз ().
 • Егер объектив Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) функциясымен жабдықталған болса, Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышын Қуат көзіне қосу күйіне орнатыңыз.
 • Төмен жарықтылықта ысырма жылдамдығы баяу болуы мүмкін. Жоғарырақ ысырма жылдамдығын пайдаланыңыз (), жоғарырақ ISO көрсеткішін орнатыңыз (), жарқылды пайдаланыңыз () немесе мосыны пайдаланыңыз.
 • Бұлдыраған фотосуреттерді азайту бөлімін қараңыз.

Фокусты құлыптау және түсірілімді қайта ұйымдастыру мүмкін емес.

 • AF операциясын Бір түсірілім AF параметріне орнатыңыз (). Фокусты құлыптап түсіру Servo AF функциясымен () мүмкін емес.

Үздіксіз түсіру жылдамдығы төмен.

 • Үздіксіз түсіру батарея деңгейіне, орта температурасына, жыпылықты азайтуға, ысырма жылдамдығына, апертура мәніне, нысан жағдайларына, ашықтыққа, AF операциясына, объектив түріне, жарқылды пайдалануға, түсіру параметрлеріне және басқа жағдайларға байланысты жайлау болуы мүмкін. Мәліметтерді Жетек режимі немесе Максималды жарқыл (шамамен түсірілім) бөлімінен қараңыз.

Үздіксіз түсіру барысындағы максималды жарқыл төменірек.

 • Шөп алқаптары сияқты қиын нысандарды түсіру үлкен файл өлшемдерін тудыруы мүмкін және нақты максималды жарқыл Максималды жарқыл (шамамен түсірілім) бөліміндегі нұсқаулардан төмен болуы мүмкін.

Картаны өзгерткеннен кейін де үздіксіз түсіру үшін көрсетілген максималды жарқыл өзгермейді.

 • Көріністапқышта көрсетілген шамаланған максималды жарқыл карталарды ауыстырған кезіңізде жоғары жылдамдықты картаға ауыссаңыз да өзгермейді. Максималды жарқыл (шамамен түсірілім) бөлімінде тізімделген максималды жарқыл стандартты Canon тексеру картасына негізделген, ал нақты максималды жарқыл жазу жылдамдықтары тез карталар үшін жоғарылау болады. Осы себептен шамаланған максималды жарқыл нақты максималды жарқылдан басқаша болуы мүмкін.

ISO 100 мәнін фотосуретке түсіру үшін орнату мүмкін емес.

 • ISO көрсеткiшiнің ауқымындағы минималды жылдамдық [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне орнатылған кезде ISO 200 болады.

Кеңейтілген ISO көрсеткіштерін фотосуреттер түсіру үшін таңдау мүмкін емес.

 • [ISO speed/ISO көрсеткiшi] параметрін [Түсіру: ФотосуреттерISO speed settings/Түсіру: ФотосуреттерISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесінде тексеріңіз.
 • Кеңейтілген ISO көрсеткіштері (H) [: Highlight tone priority/: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне орнатылған кезде, тіпті [: Custom Functions(C.Fn)/: Теңшелетін функциялар(Т.Фн)] терезесінде [ISO expansion/ISO кеңейтімі] параметрі [1:On/1:Қосу] опциясына орнатылған болса да қолжетімді болмайды.

Азайтылған экспозиция компенсациясы орнатылса да, сурет ашық болып шығады.

 • [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне () орнатыңыз. [Low/Төмен], [Standard/Стандартты] немесе [High/Жоғары] орнатылған кезде, азайтылған экспозиция компенсациясын немесе жарқыл экспозициясының компенсациясын орнатқанның өзінде сурет ашық болып шығуы мүмкін.

Қол экспозициясы және ISO авто екеуі де орнатылғанда, экспозиция компенсациясын орната алмаймын.

Объектив аберрациясын түзету параметрлерінің барлығы көрсетіле бермейді.

 • [Chromatic aberr corr/Хроматикалық аберрацияны түзету] және [Diffraction correction/Бұрмалануды түзету] параметрлері [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылғанда көрсетілмесе де, екі функция да түсіруде [Enable/Қосу] мәніне орнатылғандағыдай қолданылады.
 • Фильм жазу кезінде [Digital Lens Optimizer/Сандық объектив оңтайландырғышы] немесе [Diffraction correction/Дифракцияны түзету] параметрі көрсетілмейді.

Жарқылды Av немесе P режимінде пайдалану ысырма жылдамдығын төмендетеді.

 • [Slow synchro/Жай синхрондау] параметрін [Түсіру: Flash control/Түсіру: Жарқылды басқару] терезесінде [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60 сек. авто] немесе [1/250 sec. (fixed)/1/250 сек. (бекітілген)] мәніне () орнатыңыз.

Кірістірілген жарқыл жанбайды.

 • Кірістірілген жарқыл қысқа уақыт мерзімінде қайталап қолданылған жағдайда жарқыл басын қорғау үшін жарқылмен түсіру уақытша ажыратылуы мүмкін.

Сыртқы Speedlite құралы жанбайды.

 • Барлық сыртқы жарқыл құрылғыларының камераға мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

Speedlite әрқашан толық күшімен жанады.

 • Автожарқыл режимінде пайдаланылған EL/EX сериялы Speedlite құралдарынан басқа жарқыл құрылғылары әрқашан толық күшпен жанады ().
 • Жарқыл сыртқы жарқылдың теңшелетін функция параметрлеріндегі [Flash metering mode/Жарқылды өлшеу режимі] параметрі [1:TTL] мәніне (авторжарқыл) орнатылған кезде әрқашан толық күшімен жанады ().

Сыртқы жарқыл экспозициясының компенсациясын орнату мүмкін емес.

 • Егер жарқыл экспозициясының компенсациясы сыртқы Speedlite құралымен орнатылған болса, компенсация мөлшері камерамен орнатылмайды. Speedlite құралының жарқыл экспозициясының компенсациясы болдырылмаған кезде (0-ге орнатылған), жарқыл экспозициясының компенсациясын камерамен орнатуға болады.

Жоғары жылдамдықты синхрондау Av режимінде қолжетімді емес.

 • [Slow synchro/Жай синхрондау] параметрін [Түсіру: Flash control/Түсіру: Жарқылды басқару] терезесінде [1/250 sec. (fixed)/1/250 сек. (бекітілген)] опциясынан () басқа опцияға орнатыңыз.

Түсіруді қашықтан басқару мүмкін емес.

 • Фотосуреттерді түсіру кезінде жетек режимін 10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер/қашықтықтан басқару құралы немесе 2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер/қашықтықтан басқару құралы параметріне () орнатыңыз. Фильм жазуда [Түсіру: Remote control/Түсіру: Қашықтан басқару құралы] параметрін [Enable/Қосу] мәніне () орнатыңыз.
 • Қашықтан басқару құралын босату уақыты қосқышының позициясын тексеріңіз.
 • BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын пайдалансаңыз, BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралы бөлімін қараңыз.
 • Уақыт үзілісі бар фильм жазу үшін қашықтықтан басқару құралын пайдалану үшін Уақыт үзілісі бар фильмдер бөлімінен қараңыз.

Ақ [Температура туралы ескерту ақ] немесе қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі фотосурет түсіру кезінде көрсетіледі.

 • Бұл камераның ішкі температурасы жоғары екенін білдіреді. Фотосуреттердің сурет сапасы ақ [Температура туралы ескерту ақ] белгішесі көрсетілгенде нашар болуы мүмкін. Қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесінің көрсетілуі түсірудің көп ұзамай автоматты түрде тоқтатылатынын білдіреді ().

Қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі фильм жазу кезінде көрсетіледі.

 • Бұл камераның ішкі температурасы жоғары екенін білдіреді. Ал, қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі көрсетілетін болса, бұл фильм жазудың автоматты түрде өшетінін білдіреді ().

Қызыл [Фильм жазу қызуының шегі белгішесі] белгішесі көрсетіледі.

 • Ұзартылған 4K жазу кезінде камера уақытша қызып кетсе, [Фильм жазу қызуының шегі белгішесі] белгішесі көрсетіледі және жазу тоқтайды. Бұл кезде фильм түсіру түймесін бассаңыз да, фильм жазу мүмкін болмайды.

  Көрсетілген нұсқауларды орындай отырып, фильм жазу өлшемін [4K23,98 кадр/сек.] немесе [4K25,00 кадр/сек.] опциясынан басқа опцияға орнатыңыз немесе жазуды жалғастырмас бұрын суыту үшін камераны өшіріңіз.

Фильмге жазу өздігінен тоқтайды.

 • Егер картаның жазу жылдамдығы төмен болса фильм жазу автоматты түрде тоқтауы мүмкін. Фильмдерді жаза алатын карталар туралы мәліметтерді Карта өнімділігінің талаптары (фильм жазу) [жазу/оқу жылдамдығы] бөлімінен қараңыз. Картаның жазу жылдамдығын анықтау үшін, карта өндірушісінің веб-торабын, т.б. қараңыз.
 • Картаның жазу немесе оқу жылдамдығы төмен көрінсе, картаны баптандыру үшін төмен деңгейлі пішімдеуді орындаңыз ().
 • Фильм жазуды бастағаннан кейін жазу 29 мин. 59 сек. кейін автоматты түрде тоқтайды.

ISO көрсеткішін фильм жазу үшін орнату мүмкін емес.

 • ISO көрсеткiшi [Фильмдер] режимінде автоматты түрде орнатылады. [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ISO көрсеткiшiн қолмен орната аласыз ().
 • ISO көрсеткішінің ауқымындағы минималды жылдамдық [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне орнатылған кезде ISO 200 болады.

Қолмен орнатылған ISO көрсеткіші фильм жазуға ауысу кезінде өзгереді.

 • Фотосуреттер түсіру үшін ISO көрсеткіші [Түсіру: ФотосуреттерISO speed settings/Түсіру: ФотосуреттерISO көрсеткішінің параметрлері] терезесіндегі [ISO speed/ISO көрсеткiшi] опциясына () сай, ал фильм жазу үшін [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткішінің параметрлері] терезесіндегі [ISO speed/Көрсеткiшi] опциясына () сай орнатылады.

Кеңейтілген ISO көрсеткіштерін фильм жазу үшін таңдау мүмкін емес.

 • [ISO speed/ISO көрсеткiшi] параметрін [Түсіру: ФильмISO speed settings/Түсіру: ФильмISO көрсеткiшiнің параметрлері] терезесінде тексеріңіз.
 • Кеңейтілген ISO көрсеткіштері [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі [Enable/Қосу] немесе [Enhanced/Жақсартылған] мәніне орнатылған кезде қолжетімді болмайды.
 • H (кеңейтілген ISO көрсеткiшi) 4K фильмін жазуда қолжетімді емес (көрсеткілмейді).

Экспозиция фильм жазу кезінде өзгереді.

 • Егер ысырма жылдамдығын немесе апертура мәнін фильм жазу кезінде өзгертсеңіз, экспозиция өзгерістері жазылуы мүмкін.
 • Фильм жазу кезінде масштабтау орындайтын болсаңыз, бірнеше сынақ фильмдерін жазу ұсынылады. Фильмдер жазу кезінде масштабтау экспозиция өзгертулерінің немесе объектив дыбыстарының жазылуына немесе фокустың жоғалуына әкелуі мүмкін.

Фильмге жазу кезінде сурет жыпылықтайды немесе көлденең сызықтар пайда болады.

 • Жыпылықтау, көлденең жолақтар (шу) немесе дұрыс емес экспозициялар фильм жазу кезінде флюоресцентті жарықтан, ЖШД жарығынан немесе басқа жарық көздерінен туындауы мүмкін. Сондай-ақ, экспозиция өзгерістері (ашықтық) немесе түс реңкі өзгерістері де жазылуы мүмкін. [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде жайлау ысырма жылдамдығын пайдалану проблеманы азайтуы мүмкін. Проблема уақыт үзілісі бар фильм жазуда көбірек байқалуы мүмкін.

Фильмге жазу кезінде нысан бұрмаланған болып көрінеді.

 • Егер камераны солға немесе оңға (панорамалау) қозғалтсаңыз немесе қозғалыстағы нысанды түсірсеңіз, сурет бұрмаланған болып көрінуі мүмкін.

Фильм жазу кезінде фотосуреттер түсіре алмаймын.

 • Фильм жазу кезінде фотосуреттерді түсіру мүмкін емес. Фотосуреттерді түсіру үшін фильм жазуды тоқтатыңыз, одан кейін фотосуреттер үшін түсіру режимін таңдаңыз.

Сымсыз мүмкіндіктердегі проблемалар

Смартфонмен жұптау мүмкін емес.

 • Bluetooth Specification 4.1 немесе одан кейінгі нұсқасымен үйлесімді смартфонды пайдаланыңыз.
 • Смартфон параметрлері экранында Bluetooth параметрін қосыңыз.
 • Камерамен жұптау смартфонның Bluetooth параметрлері экранында мүмкін емес. Арнайы Camera Connect қолданбасын (тегін) смартфонға орнатыңыз ().
 • Бұрын жұпталған смартфонмен жұптау басқа камераға тіркелген жұптау ақпараты смартфонда қалған жағдайда мүмкін емес. Бұл жағдайда, смартфондағы Bluetooth параметрлері терезесінде сақталған камераның тіркеуін жойыңыз және қайтадан жұптап көріңіз ().

Wi-Fi функцияларын орнату мүмкін емес.

 • Егер камера компьютерге немесе басқа құрылғыға интерфейс кабелімен қосылса, Wi-Fi функцияларын орнату мүмкін емес. Қандай да бір функцияларды орнатпастан бұрын интерфейс кабелін ажыратыңыз ().

Интерфейс кабелімен қосылған құрылғыны пайдалану мүмкін емес.

 • Компьютерлер сияқты басқа құрылғыларды камера құрылғыларға Wi-Fi арқылы қосылып тұрғанда оларды интерфейс кабелімен қосу арқылы камерамен пайдалану мүмкін емес. Интерфейс кабелін қоспастан бұрын Wi-Fi қосылымын тоқтатыңыз.

Түсіру және ойнату сияқты операциялар мүмкін емес.

 • Wi-Fi қосылымы орнатылғанда түсіру және ойнату сияқты әрекеттер мүмкін болмайды. Wi-Fi қосылымын аяқтаңыз, одан кейін операцияны орындаңыз.

Смартфонды қайта қосу мүмкін емес.

 • Бірдей камера мен смартфон тіркесінде де параметрлерді өзгертсеңіз немесе басқа параметрді таңдасаңыз, қайта қосылым бірдей SSID таңдалғаннан кейін де орнатылмауы мүмкін. Бұл жағдайда камера қосылымының параметрлерін смартфондағы Wi-Fi параметрлерінен жойыңыз және қосылымды қайтадан орнатыңыз.
 • Қосылым параметрлерін қайта теңшеген кезіңізде Camera Connect қолданбасы іске қосылмай тұрса, қосылым орнатылмауы мүмкін. Бұл жағдайды Camera Connect қолданбасын біраз уақытқа жабыңыз, одан кейін оны қайта іске қосыңыз.

Операция проблемалары

Параметрлер фотосуретке түсіруден фильм жазуға немесе керісінше ауысқан кезімде өзгереді.

 • Бөлек параметрлер фотосуреттер түсіру және фильмдер жазу кезінде пайдалану үшін сақталады.

Камера түймесі немесе диск күтілгендей жұмыс істемейді.

 • Фильм жазуда [Түсіру: Shutter btn function for movies/Түсіру: Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] параметрін тексеріңіз ().
 • [Custom Controls/Теңшелетін функциялар] параметрінің мәліметтерін [Орнату: Custom Functions(C.Fn)/Орнату: Теңшелетін функциялар(Т.Фн)] бөлімінен қараңыз ().

Көрсету проблемалары

Мәзір экраны азырақ қойындылар мен элементтерді көрсетеді.

 • Белгілі бір қойындылар мен элементтер Негізгі аймақ режимдерінде немесе фильм жазуда көрсетілмейді.

Дисплей [Менің мәзірім] Менің мәзірім мәзірімен немесе [Менің мәзірім] қойындысының өзімен басталады.

 • [Менің мәзірім] қойындысындағы [Menu display/Мәзір дисплейі] параметрі [Display from My Menu tab/«Менің мәзірім» қойындысынан көрсету] немесе [Display only My Menu tab/Тек «Менің мәзірім» қойындысын көрсету] мәніне орнатылады. [Normal display/Қалыпты көрсету] параметрін () орнатыңыз.

Файл атының бірінші таңбасы астыңғы сызық болып табылады («_»).

 • [Түсіру: Color space/Түсіру: Түстік кеңістік] параметрін [sRGB] мәніне орнатыңыз. [Adobe RGB] орнатылған болса, бірінші таңба астыңғы сызық болады ().

Файл аты «MVI_» болып басталады.

 • Ол фильм файлы болып табылады ().

Файлды нөмірлеу 0001 санынан басталмайды.

 • Егер картада әлдеқашан жазылған суреттер бар болса, сурет нөмірі 0001 болып басталмауы мүмкін ().

Көрсетілген түсіру күні мен уақыты дұрыс емес.

 • Дұрыс күн мен уақыттың орнатылғанын тексеріңіз ().
 • Уақыт белдеуі мен жазғы уақытты тексеріңіз ().

Күн мен уақыт суретте жоқ.

 • Түсіру күні мен уақыты суретте пайда болмайды. Сурет деректеріне түсіру ақпараты ретінде күн мен уақыт жазылады. Фотосуретті басып шығарғанда, бұл ақпаратты күн мен уақытты қосу үшін пайдалануға болады ().

[###] көрсетіледі.

 • Егер картаға жазылған суреттер саны камера көрсете алатын суреттер санынан асып кетсе, [###] көрсетіледі.

Экран таза суретті көрсетпейді.

 • Экран кір болса, оны тазалау үшін жұмсақ матаны қолданыңыз.
 • Экран дисплейі аздап төмен температурада баяу немесе жоғары температурада қара болып көрінуі мүмкін, бірақ ол бөлме температурасында қалыпты күйге оралады.

Ойнату проблемалары

Суретте қызыл терезе көрсетілген.

 • [Ойнату: AF point disp./Ойнату: AF нүктесі дисплейі] параметрі [Enable/Қосу] мәніне () орнатылады.

Сурет ойнату кезінде AF нүктелері көрсетілмейді.

 • AF нүктелері суреттердің келесі түрлері ойнатылған кезде көрсетілмейді:

  • Арнайы көрініс: Қолмен түсірілетін түнгі көрініс HDR артқы жарығын басқару режимінде түсірілген суреттер.
  • Шығармашыл сүзгілер: HDR art standard (HDR стандартты сурет) HDR art vivid (HDR ашық сурет) HDR art bold (HDR қалың сурет) HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет) режимінде түсірілген суреттер.
  • Бірнеше түсірілім шуын азайту қолданылып түсірілген суреттер.
  • Қиылған суреттер.

Суретті өшіру мүмкін емес.

 • Егер сурет қорғалған болса, оны өшіру мүмкін болмайды ().

Фотосуреттер мен фильмдерді ойнату мүмкін емес.

 • Камера басқа камерамен алынған суреттерді ойната алмауы мүмкін.
 • Компьютерде өңделген фильмдерді камерада ойнату мүмкін емес.

Тек бірнеше суретті ойнатуға болады.

 • Суреттер ойнату үшін [Ойнату: Set image search conditions/Ойнату: Суретті іздеу шарттарын орнату] параметрімен () сүзгіленеді. Суретті іздеу шарттарын тазалаңыз.

Механикалық дыбыстар немесе камера операцияларының дыбыстары фильм ойнату кезінде естілуі мүмкін.

 • Камераның кірістірілген микрофоны AF операциялары орындалған жағдайда немесе объектив фильм жазу кезінде қолданылған жағдайда объективтің механикалық дыбыстарын немесе камераның/объективтің жұмыстарының дыбыстарын да жазуы мүмкін. Бұл жағдайда сыртқы микрофон осы дыбыстарды азайтуы мүмкін. Дыбыстар сыртқы микрофонмен әлі де кедергі жасаса, сыртқы микрофонды камерадан шығарып алып, оны камера мен объективтен алыс орналастыру тиімдірек болуы мүмкін.

Фильм бірден қатып пайда болады.

 • Автоэкспозициямен фильмін жазу кезінде экспозиция деңгейінде айтарлықтай өзгеріс ашықтық тұрақтанғанша жазудың бірден тоқтауына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде жазыңыз ().

Теледидарда сурет көрінбейді.

 • Теледидарыңыздың видео жүйесі үшін [Орнату: Video system/Орнату: Видео жүйесі] параметрінің [For NTSC/NTSC үшін] немесе [For PAL/PAL үшін] параметріне дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
 • HDMI кабелі ашасының толық кіргізілгенін тексеріңіз ().

Жалғыз фильм жазу үшін көптеген фильм файлдары бар.

 • Фильм файлының өлшемі 4 ГБ-қа жетсе, басқа фильм файлы автоматты түрде жасалады (). Дегенмен, камерамен пішімделген SDXC картасын пайдалансаңыз, фильмді бір файлда ол 4 ГБ-тан асса да жаза аласыз.

Карта оқу құралы картаны анықтап танымайды.

 • Пайдаланылған карта оқу құралына және компьютердің операциялық жүйесіне байланысты SDXC карталары дұрыс анықталмауы мүмкін. Бұл жағдайларда, камераны компьютерге берілген интерфейс кабелімен жалғаңыз, одан кейін EOS Utility (EOS бағдарламалық жасақтамасы, ) арқылы суреттерді компьютерге импорттаңыз.

Суреттердің өлшемін өзгерту немесе оларды қиып алу мүмкін емес.

 • Бұл камера JPEG Кішкентай 2 суреттерінің, RAW суреттерінің немесе фотосуреттер ретінде сақталған 4K фильмдерінен кадр алу суреттерінің өлшемін өзгерте алмайды ().
 • Бұл камера RAW суреттерін немесе фотосуреттер ретінде сақталған 4K фильмдерінен кадр алу суреттерін қиып ала алмайды ().

Компьютердің қосылым проблемалары

Суреттерді компьютерге импорттау мүмкін емес.

 • EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын (EOS бағдарламалық жасақтамасы) компьютерге орнатыңыз ().
 • Негізгі EOS Utility терезесінің көрсетілгенін тексеріңіз.
 • Камера Wi-Fi арқылы қосылып қойған болса, ол интерфейс кабелімен қосылған ешқандай компьютермен байланыса алмайды.
 • Қолданбаның нұсқасын тексеріңіз.

Қосылған камера мен компьютер арасындағы байланыс жұмыс істемейді.

 • EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын (EOS бағдарламалық жасақтамасы) пайдалану кезінде [Түсіру: Time-lapse movie/Түсіру: Уақыт үзілісі бар фильмдер] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне () орнатыңыз.