Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)

Түсірілімдер қараңғы көрінсе немесе контраст тым төмен немесе жоғары болған жағдайда ашықтық пен контрастты автоматты түрде орнатуға болады.

  1. [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] параметрін таңдаңыз.

  2. Түзету параметрін орнатыңыз.

Ескерту

  • Кейбір түсіру жағдайларында шу артуы және көрінетін ажыратымдылық өзгеруі мүмкін.
  • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) әсері тым күшті және нәтижелер қалаған ашықтығыңызда болмаса, [Low/Төмен] немесе [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз.
  • Егер [Disable/Өшіру] күйінен басқа параметр орнатылса және экспозицияны күңгірттеу үшін экспозиция компенсациясы не жарқыл экспозициясының компенсациясын пайдаланатын болсаңыз, сурет әлі де ашық болып шығуы мүмкін. Егер экспозицияны күңгірттеу жасауды қаласаңыз, бұл функцияны [Disable/Өшіру] күйіне орнатыңыз.
  • Максималды жарқыл [High/Жоғары] параметрімен төмендеу болады. Картаға сурет жазу да ұзақ уақыт алады.

Ескертпе

  • [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] параметрінің M режимінде де орнатылуына мүмкіндік беру үшін 2-қадамда INFO түймесін [Disable during man expo/Қол экспозициясы кезінде ажырату] параметрінен [Тексеру] құсбелгісін алу үшін басыңыз.