Гибридті авто

Гибридті авто режимімен фотосуреттер түсіру арқылы күннің қысқаша фильмін түсіруіңізге болады. Камера әрбір түсірілімнен бұрын 2–4 секундтық клиптер жасады, олар кейінірек digest movie біріктіріледі ().

 1. Режим дискісін Гибридті авто күйіне орнатыңыз.

 2. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Хабарды оқыңыз және [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Түсірілімдеріңізді құрастырыңыз және түсіріңіз.

Ескертпе

 • Неғұрлым әсерлі дайджест фильмдері үшін камераны фотосуреттерді түсірмес бұрын нысандарға қаратып шамамен 4 секунд ұстаңыз.
 • Батареяның қызмет ету мерзімі бұл режимде Интеллектуалды авто көрініс режиміне қарағанда қысқарақ, себебі дайджест фильмдері әрбір түсірілім үшін жазылады.
 • Камераны қосқаннан, Гибридті авто режимін таңдағаннан немесе камераны басқа жолдармен пайдаланғаннан кейін бірден фотосурет түсірсеңіз, digest movie жазылмауы мүмкін.
 • Камера немесе объектив операцияларынан шыққан кез келген дыбыстар мен дірілдер дайджест фильмдеріне жазылады.
 • Digest movie сурет сапасы NTSC үшін HD 29,97 кадр/сек. ALL-I, ал PAL үшін 29,97 кадр/сек. 25,00 кадр/сек. ALL-I болады. Бұл видео жүйесі параметріне байланысты өзгереді.
 • Камера ысырма түймесін жартылай басу немесе өздігінен түсіруді реттейтін таймерді пайдалану сияқты әрекеттерге жауап ретінде дыбыстық сигнал шығармайды.
 • Дайджест фильмдері Гибридті авто режимінде бір күнде жазылған болса да, келесі жағдайларда бөлек фильм файлдары ретінде сақталады.

  • Digest movie жазу уақыты шамамен 29 мин. 59 сек-қа жетеді (және өлшемі шамамен 4 ГБ-тан асса, бөлек сақтауға да болады).
  • Digest movie қорғалған.
  • Жазғы уақыт, видео жүйесі немесе уақыт белдеуі параметрлері өзгертілген.
 • Жазылған ысырма дыбыстарын өзгерту немесе өшіру мүмкін емес.
 • Түсіру үшін EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын пайдалану кезінде EOS Utility бағдарламалық жасақтамасында [Image saving location/Суретті сақтау орны] параметрін [Computer and camera memory card/Компьютер мен камераның жад картасы] немесе [Camera memory card only/Тек камераның жад картасы] параметріне орнатыңыз.

Digest Movie түрі

Қозғалмайтын фотосуреттер де, клиптер де Гибридті авто режимінде түсірген кезіңізде түсіріледі, бірақ нәтижесінде алынған digest movie фотосуреттерін қосу қажеттігін көрсетуіңізге болады.

 1. Режим дискісін Гибридті авто күйіне орнатыңыз.

 2. [Түсіру: Digest type/Түсіру: Дайджест түрі] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Фотосуреттерді қосу

   Дайджест фильмі фотосуреттерді қамтиды.

  • Фотосуреттер жоқ

   Дайджест фильмі фотосуреттерді қамтымайды.