Digest Movie өңдеу

Гибридті авто режимінде жазылған жеке тарауларды (клиптер) жоюға болады. Клиптерді жою кезінде абай болыңыз, себебі оларды қалпына келтіру мүмкін болмайды.

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

  • Ойнату түймесін басыңыз.
 2. Digest movie таңдаңыз.

  • Digest movie таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Жалғыз кескін дисплейінде дайджест фильмдері жоғарғы сол жақта [] белгішесімен белгіленеді.
  • Индекс дисплейінде жалғыз кескін дисплейіне ауысу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 3. Жалғыз кескін дисплейінде Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 4. [] белгішесін таңдаңыз.

  • Digest movie ойнату басталады.
 5. Digest movie уақытша тоқтату үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Фильмді ойнату панелі пайда болады.
 6. Клипті таңдаңыз.

  • Клип таңдау үшін [Артқа өткізу] немесе [Алға өткізу] белгішесін пайдаланыңыз.
 7. [Erase clip (Клипті жою)] белгішесін таңдаңыз.

 8. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Клип жойылады және digest movie қайта жазылады.

Ескертпе

 • Дайджест фильмдеріне арналған фильмді ойнату панелін пайдалану бойынша басқа нұсқауларды Digest movie ойнату панелі бөлімінен қараңыз.