Picture Style параметрін теңшеу

Кез келген Picture Style параметрін оны әдепкі параметрлерден өзгерту арқылы теңшей аласыз. [Monochrome/Монохромды] параметрін теңшеу бойынша мәліметтерді [] Монохромды реттеу бөлімінен қараңыз.

 1. [Түсіру: Picture Style] параметрін таңдаңыз.

 2. Picture Style тармағын таңдаңыз.

  • Реттеу үшін Picture Style мәнерін таңдаңыз, одан кейін INFO түймесін басыңыз.
 3. Параметрді таңдаңыз.

 4. Әсер деңгейін орнатыңыз.

  • Мәнді орнатыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Реттелген параметрді сақтау және Picture Style тармағын таңдау экранына оралу үшін MENU түймесін басыңыз.
  • Әдепкі мәндерінен өзгертетін кез келген параметрлеріңіз көк түсте көрсетіледі.

Параметрлер мен әсерлер

Sharpness (Анықтық)Sharpness (Анықтық)
Strength (Күштілік)Strength (Күштілік) 0: Әлсіз контурлық ерекшелік 7: Күшті контурлық ерекшелік
ДәлдікFineness (Дәлдік)*1 1: Майда 5: Қиыршықты
ШекThreshold (Шек)*2 1: Төмен 5: Жоғары
Contrast (Контраст)Contrast (Контраст) –4: Төмен контраст +4: Жоғары контраст
Saturation (Қанықтық)Saturation (Қанықтық) –4: Төмен қанықтық +4: Жоғары қанықтық
Color tone (Түс реңкі)Color tone (Түс реңкі) –4: Қызғылт тері реңкі +4: Сарғыш тері реңкі

1: Жақсарту қолданылатын жиек қалыңдығын көрсетеді. Сан кішірек болса, ерекшелеуге болатын құрылымдар дәлірек болады.

2: Шет жақсартуын анықтайтын шеттер мен қоршаған сурет аймақтары арасындағы контраст шегі. Сан кішірек болса, контраст айырмашылығы төмендегенде контур анығырақ болады. Дегенмен, сан кішірек болғанда шу көбірек байқалатын болады.

Ескертпе

 • Фильм жазу үшін [ДәлдікFineness/ДәлдікДәлдік] және [ШекThreshold/ШекШек] параметрлері [Sharpness (Анықтық)Sharpness/Sharpness (Анықтық)Анықтық] терезесінде көрсетілмейді және оларды орнату мүмкін емес.
 • 3-қадамда [Default set./Әдепкі параметр] тармағын таңдау арқылы тиісті Picture Style параметрлерін олардың әдепкі мәндеріне қалпына келтіре аласыз.
 • Реттелген Picture Style арқылы түсіру үшін, алдымен, реттелген Picture Style таңдап, содан кейін түсіріңіз.

[] Монохромды реттеу

[Filter effect (Сүзгі әсері) (Монохромды)Filter effect/Filter effect (Сүзгі әсері) (Монохромды)Сүзгі әсері]

Монохромды суретке қолданылатын сүзгі әсерімен көптеп ақ бұлттар не жасыл ағаштарды жасай аласыз.

Сүзгі Үлгі әсерлер
N:None (Ешнәрсе) Сүзгі әсерлері жоқ қалыпты қара және ақ түсті сурет.
Ye:Yellow (Сары) Көк аспан көбірек табиғи көрінеді және ақ бұлттар айқынырақ көрінеді.
Or:Orange (Сарғылт) Көк аспан шамалы күңгірттеу болып көрінеді. Күннің батуы жайнаған болып көрінеді.
R:Red (Қызыл) Көк аспан тым күңгірт болып көрінеді. Түскен жапырақтар айқынырақ және ашығырақ көрінетін болады.
G:Green (Жасыл) Тері реңктері мен еріндер солғын болып көрінеді. Ағаштың жасыл жапырақтары айқынырақ және ашығырақ көрінетін болады.

Ескертпе

 • [Contrast (Контраст)Contrast/Contrast (Контраст)Контраст] деңгейін арттыру сүзгі әсерін қарқынды етеді.

[Toning effect (Реңк беру әсері) (Монохромды)Toning effect/Toning effect (Реңк беру әсері) (Монохромды)Реңк беру әсері]

Реңк беру әсерін қолдану арқылы монохромды суретті таңдалған түсте жасай аласыз. Есте қалатын суреттер жасау қажет болғанда тиімді.