Жылдам басқару

Экранда көрсетілген параметрлерді тікелей таңдауыңызға және орнатуыңызға болады.

Түсіру кезінде

 1. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін (Таймер 10 сек.) басыңыз.

 2. Элементті таңдаңыз.

  • Таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
  • Жоғарыдағы экран көрсетілгенде тадау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесіСолға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.
 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Параметрді реттеу үшін Дискі дискісін бұраңыз немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз. Кейбір элементтер осыдан кейін түйме басу арқылы орнатылады.
  • Бастапқы экранға оралу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ойнату кезінде

 1. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 2. Элементті таңдаңыз.

  • Таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Параметрді реттеу үшін Дискі дискісін бұраңыз немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз. Кейбір элементтер осыдан кейін түйме басу арқылы орнатылады.
  • Экранның төменгі жағында [SET] белгішесі пайда болатын элементтерді теңшеу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Бұл операцияны болдырмау үшін MENU түймесін басыңыз.
  • Бастапқы экранға оралу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескерту

 • Суретті бұру үшін [Орнату: Auto rotate/Орнату: Авто бұру] параметрін [OnФотосуреттерКомпьютер/ҚосуФотосуреттерКомпьютер] күйіне орнатыңыз (). [Орнату: Auto rotate/Орнату: Авто бұру] параметрі [OnКомпьютер/ҚосуКомпьютер] немесе [Off/Өшіру] күйіне орнатылған кезде, суреттер таңдаған [Rotate stills/Фотосуреттерді бұру] опцияңызбен тегтеледі, бірақ камерада бұрылмайды.

Ескертпе

 • Басқа камералардың суреттері үшін қолжетімді опциялар шектелуі мүмкін.