Экспозиция үлгілеуі

Экспозиция үлгілеуі арқылы сурет ашықтығы түсірілімдеріңіздің нақты ашықтығына (экспозиция) жақындау сәйкес келеді.

 1. [Түсіру: Expo. simulation/Түсіру: Экспозиция үлгілеуі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • [Enable/Қосу] (Exposure simulation (Экспозиция үлгілеуі) (қосу))

   Көрсетілген сурет жарықтылығы нәтижесінде алынатын суреттің нақты жарықтылығына (экспозициясына) жақын. Экспозиция компенсациясын орнатсаңыз, сурет жарықтылығы тиісінше өзгереді.

  • [Disable/Өшіру] (Exposure simulation (Экспозиция үлгілеуі) (өшіру))

   Сурет стандартты ашықтықта көрсетіледі, сондықтан оны көру оңай. Экспозиция компенсациясын орнатсаңыз, сурет жарықтылығы стандартты болады.